Nye Vår Energi er positivt for de ansatte og utviklingen av norsk sokkel

Forbundsleder Frode Alfheim og klubbleder i Eni Norge, Martha Skjæveland, i forbindelse med et besøk på Goliat tidligere i år. Foto: Atle Espen Helgesen
Forbundsleder Frode Alfheim og klubbleder i Eni Norge, Martha Skjæveland, i forbindelse med et besøk på Goliat tidligere i år. Foto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 3. juli 2018

– Fusjonen av Eni Norge og Point Resources er gode nyheter for selskapene, de ansatte og norsk sokkel, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi. Han understreker at Industri Energi har god erfaring med liknende sammenslåinger og vil delta aktivt i prosessen.

Mandag 2. juli ble det kjent at Eni Norge og Point Resources fusjonerer og blir en av de største aktørene på norsk sokkel. Det nye selskapet Vår Energi vil ha om lag 800 ansatte etter sammenslåingen. Det omfatter ansatte både på sokkel og land.

-Sammenslåingen er positiv for de ansatte og utviklingen av norsk sokkel. Et sterkere selskap med mer kompetanse og større ressurser har bedre muligheter for vekst og utvikling, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Selskapet viser vilje til å satse

Frode Alfheim mener signalene fra selskapene viser en tydelig vilje til å satse på norsk sokkel.

Ifølge Vår Energi skal selskapet investere 65 milliarder kroner på sokkelen de neste fem årene, derav skal det bruke nesten fem milliarder til letevirksomhet.

Den daglige produksjonen vil være 180.000 fat oljeekvivalenter, men er ventet å vokse til 250.000 fat innen 2023.

Solid erfaring med sammenslåingsprosesser

Alfheim understreker at det nå er viktig for Industri Energi å bistå medlemmene i selve sammenslåingsprosessen.

-Industri Energi har solid erfaring med hvordan slike prosesser kan gjennomføres. Vi har etablert god dialog og legger opp til et bredt samarbeid gjennom prosessen, sier Alfheim.

Hovedtillitsvalgt i Eni Norge, Martha Skjæveland, understreker at klubben og forbundet vil sikre gode og ryddige prosesser.

– Vår Energi vil bli en solid aktør på norsk sokkel. Vi ser frem til videre samarbeid og utvikling i et selskap som så tydelig vil satse på norsk sokkel, sier Skjæveland.