Ny utgave av Oljearbeideren er ute nå

onsdag 2. juni 2021

Ny utgave av Oljearbeideren er ute nå (05-21). I denne utgaven kan du lese at Industri Energi og en rekke samarbeidende organisasjoner har lansert en plattform for en framtidsretta energi- og industripolitikk. Hensikten er å bidra med løsninger som forener økt industrisatsing på land og sokkel med klimamålene.

Du kan lese: *Oljeserviceoppgjøret er i havn. Les hva de ansatte innen bransjen får i lønnsøkning.

*Brudd i forhandlingene i riggoppgjøret, fare for streik.

*Jobber iherdig for å beholde 200 riggansatte i selskapet

* Ledelsen i Equinor har ansvar for brannene på Melkøya og Tjeldbergodden

Trykt versjon kanbestilles gratis i nettbutikken eller lastes ned her. På grunn av smitteverntiltak offshore og ved kontorene, blir ikke Oljearbeideren sendt ut til klubbene som normalt.

Tillitsvalgte oppfordres å ta utskrift og henge Oljearbeideren på oppslagstavler.

Oljearbeideren 5 21