Ny studentklubb på Høgskolen i Telemark

Det nye klubbstyret på Høgskolen i Telemark
Det nye klubbstyret på Høgskolen i Telemark

mandag 20. april 2015

Det nye klubbstyret var samlet for første gang nylig, og består av Emmanuel Idachaba (leder), Oleksij Sagal (nestleder), Lucille Ang (kasserer) Laura Marcano (sekretær).

 

Den nye klubbstyret skal arbeide for bedre studentvilkår,lage studentaktiviteterog samlinger. I tillegg skal man opplyse studentmedlemmene om Industri Energi sin unike bokpantordning. Det vil si at man som studentmedlem får igjen 6000 kroner etter endt studier. Studentene får også Norges beste innboforsikring, 15 timer årlig tilgang til privat advokat og all nødvendig juridisk bistand i arbeidslivet.

Og alt dette for bare 10 kroner pr. måned. Industri Energi har over 3200 studentmedlemmer.

Hvis du kunne tenke deg å danneen lokal studentklubb på studiestedet ditt, ta kontakt med leder av studentutvalget: jan.godfrey@industrienergi.no.

Du vil få støtte og veileding i hvordan du etablere et klubb, opplæring i organisasjonsarbeid og mulighet en til å søke om inntil 10 000 kroner for å gjennomføre aktiviteter.