Ny serie webinarer fra HELP advokatforsikring

onsdag 13. januar 2021

Advokatene i HELP advokatforsikring gjennomfører en serie med gratis webinar om ulike juridiske tema.

Hver tirsdag framover kommer advokatene i HELP til å holde webinar om ulike temaer for alle LO-medlemmer. Webinarene starter klokken 11.00 og varer cirka en time.

Ved å registrere seg for et webinar kan man delta direkte eller man kan få tilsendt et opptak i ettertid. Det er mulighet å sende spørsmål i forkant eller underveis i webinaret.

Sendeplanen er som følger:

·

12. januar: Arv (Link til opptak)

·

19. januar: Barnerett (Link til registrering)

·

26. januar: Kjøpsrett (Link til registrering)

·

2. februar: Fast eiendom (Link til registrering)

·

9. februar: Juss for samboere og ektefeller (Link til registrering)

Help Advokatforsikring mener at økt kunnskap forebygger konflikter. Og de fleste av oss må håndtere vanskelige juridiske spørsmål i løpet av et langt liv. Webinarene er et juridisk lavterskeltilbud for alle.

Help Advokatforsikring

Alle medlemmer i Industri Energi har HELP advokatforsikring som en del av medlemskapet.Alle medlemmer kan få løst saker og forebygget juridiske problemer gjennom advokatforsikringen.De fleste problemer løser seg utenfor domstolene. Men selv om en sak skulle ende i retten, betaler aldri medlemmet timepris. Utgiftene er allerede betalt gjennom medlemsfordelen. Dermed trenger du aldri bekymre deg for høye advokatregninger.

Advokatforsikringen dekker juridisk rådgivning og advokathjelp i konflikter og rettsaker innen:

– barne- og familierett – arverett – førerkortbeslag ved kjøring i og utenfor arbeidstid(ikke ved rus eller fartsovertredelse) – krenkende nettpublisering (WebHELP) – fast eiendom (unntatt næringsforhold, kjøp og salg av bolig og odels- og åsetesrett) -forbrukerkjøp av varer og tjenester (unntatt advokat- og eiendomsmeglingstjenester) og reiser, samt privat kjøp og salg avting – forsikringssaker tilknyttet bolig (ikke eierskifte), båt, kjøretøy og reise

For å se de fulle vilkårene, søke råd, snakke med en advokat eller melde en sak gå her.