Ny samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp

Generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp og forbundsleder Frode Alfheim har signert ny avtale. Foto: Helga Forus/Norsk Folkehjelp
Generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp og forbundsleder Frode Alfheim har signert ny avtale. Foto: Helga Forus/Norsk Folkehjelp

tirsdag 22. januar 2019

Industri har forlenget samarbeidsavtalen med Norsk Folkehjelp i to år og gir støtte til deres prosjekter i Sør-Sudan.

– Når det gjelder folkehjelpa så mener jeg at vi har en unison tilslutning om at dere er vår viktigste samarbeidspartner innen dette området her, sa forbundsleder Frode Alfheim under signeringen.

Industri Energi har forpliktet seg til å overføre 400000 kroner i året, som skal gå til å dekke direktoratet for utviklingssamarbeids (Norad) krav til egenandel for Norsk Folkehjelps prosjekter i Sør-Sudan. Norad dekker da de resterende 3,6 millionene i prosjektmidler slik at de 400000 kronene i praksis blir til 4 millioner kroner. Programsamarbeidet i denne avtalen omfatter Norsk Folkehjelps arbeid i Sør-Sudan, som er en videreføring av samarbeidsavtale 2015-2018 og er basert på landsmøtevedtak i Industri Energi i 2014.

– Dere er jo virkelig et foregangsforbund som velger å satse så mye på internasjonal solidaritet, kommenterte generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

I tillegg gir Industri Energi faglig støtte til utvikling av Norsk folkehjelps Olje for utviklings-program generelt. Dette i form av politisk samarbeid og utveksling knyttet til petroleumsvirksomheten i landene der Norsk Folkehjelp har Olje for utviklings-programmer.

Avtalen gjelder fra 2019 til 2020.