Ny særavtale løfter ansatte i vikarpoolen og midlertidig ansatte i ESS

Klubbleder Per Holstein i Industri Energis klubb i ESS.
Klubbleder Per Holstein i Industri Energis klubb i ESS.

mandag 2. desember 2019

Industri Energis klubb i ESS har forhandlet fram en særavtale som blant annet gir faste ansatte i vikarpoolen mer forutsigbar arbeidstid og midlertidige ansatte mulighet til å opparbeide seg ansiennitet.

Klubbleder Per Holstein i Industri Energis klubb i ESS Support Services har lenge jobbet for å løfte midlertidig ansatte og ansatte i bedriftens vikarpool. De har reforhandlet og styrket særavtalen med bedriften.

–Jeg er ikke kjent med at andre i forpleiningen har fått til slike avtaler, og jeg er glad for at vi har et så godt samarbeid med bedriften selv om det er tøffe tider i bransjen, sier Holstein.

Avtalen ble gjort gjeldende i oktober i år.

Mer forutsigbar arbeidstid

Judith Johansen i bunad på Haven, som på bildet fortsatt ligger på Johan Sverdrup-feltet.
Judith Johansen i bunad på Haven, som på bildet fortsatt ligger på Johan Sverdrup-feltet.

Vikarpoolen, hvor det er fast ansatte som dekker opp sykefravær og lignende, går nå inn på en 2-4 ordning. Unntaket er den siste uken, altså den fjerde uken av friperioden, som varierer med opptil syv dager. Prinsippet er at vikarene alltid får tre uker hjemme før neste reise.

Judith Johansen er alenemor og tillitsvalgt i Industri Energi. Hun har jobbet i ESS siden 2018 og har nå begynt i vikarpoolen. Hun vet at hun neste gang skal reise ut en gang mellom 9. og 14. desember, og at hun skal jobbe to uker og ha tre uker fri.

– Det å få en telefon med spørsmålet «Kan du være på Sola lufthavn om en halvtime?» er vanskelig å kombinere med familie. Det gir mye dårlig samvittighet, og jeg tror at den nye ordningen tar noen hundre kilo av skuldrene til de som jobber i vikarpoolen. Nå kan du planlegge USA-tur, og du kan sette bryllupsdato, sier Johansen.

Ansatte i vikarpoolen er fast ansatt med fast lønn. Men det har tidligere vært en utfordring at noen ikke har fått nok oppdrag at de ender opp med å skylde bedriften arbeidsdager.

Midlertidig ansatte kan tjene opp ansiennitet

I den nye særavtalen får midlertidige ansatte mulighet til å opparbeide seg ansiennitet. De får opptjent ett års ansiennitet dersom de jobber mer enn 60 prosent av et årsverk. Det er en begrensing på tre års opptjent ansiennitet. Midlertidige ansatte får godskrevet denne ansienniteten dersom de blir fast ansatte i bedriften.

Midlertidige ansatte får nå også en kompensasjon tilsvarende 8 timers normallønn hvis de møter opp på heliporten og oppdraget blir kansellert.

– Vi jobber for at flere midlertidig ansatte skal melde seg inn, og at vi skal bli enda sterkere på det området, sier Johansen.

Hun understreker at det er viktig å ha en stor andel organiserte ansatte på arbeidsplassen når det skal forhandles fra gode avtaler.

–Den nye avtalen er vinn-vinn for bedriften og ansatte. Den er også ett resultat av antall medlemmer i klubben, og at deres ønsker blir hørt og jobbet for, mener Johansen.

Godt tillitsvalgtarbeid

Forbundsleder Frode Alfheim skryter av arbeidet som ESS-klubben har gjort.
Forbundsleder Frode Alfheim skryter av arbeidet som ESS-klubben har gjort.

Industri Energi og LO er godt kjent med utfordringene til ringevikarene i vikarpoolen og de midlertidig ansatte. De mangler mange av godene som fast ansatte har.

– Dette er godt tillitsvalgtarbeid av ESS-klubben vår. De har gjort en solid jobb for de aktuelle gruppene, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Alfheim mener dette er et godt eksempel på hvorfor topartssamarbeid på arbeidsplassen, altså samarbeidet mellom bedrift og tillitsvalgte, er så viktig.