Ny leder i Industri Energis studentorganisasjon

Alida Domaas, ny studentleder i Industri Energi. Foto: Privat
Alida Domaas, ny studentleder i Industri Energi. Foto: Privat

mandag 7. desember 2020

Alida Domaas (22 år) er nyvalgt leder for 2500 studenter i Industri Energi.

Som studentleder i Industri Energi er målet til Alida Domaas å gjøre hverdagen bedre for studentene og sørge for en bedre økonomisk situasjon for alle studenter.

– Studentene har blitt rammet hardt av korona-tiltakene. Mange står uten deltidsjobb som for mange er helt avgjørende for å få hverdagen til å gå rundt økonomisk. Derfor må vi være der for studenter som sliter i arbeidsmarkedet. Korona-pandemien har gjort arbeidsmarkedet hardere, men det betyr ikke at det skal gå på bekostning av faglige rettigheter, sier hun.

En annen sak Domaas trekker fram, er at mange studenter føler seg ensomme. Når restriksjonene lettes, vil hun gjøre noe med dette ved å skape flere arenaer der studenter kan møtes.

– Studenthverdagen preges av mye hjemmesitting og begrenset sosial kontakt, noe som kan være tøft for de fleste.Den kommende perioden ønsker jeg prioritere det sosiale så langt det er mulig innenfor de reglene som gjelder. Jeg tror mange savner å møte folk og da er det viktig at vi som fagforening stiller opp som en møteplass. Når forholdene tillater det, gleder jeg meg til å arrangere mange bedriftsbesøk, sosiale aktiviteter og møter, sier hun

Alida Domaas er nettopp ferdig utdannet ingeniør innen fornybar energi og hun har sittet i bystyret i Trondheim for SV siden 2019.

Domaas ble valgt i ei digital avstemning som varte til og med 4. desember.

Det nye studentutvalget er som følger:

Alida Domaas, leder

Johann Halvorsrød, nestleder

Sander Søreide

Waleed Ali

Brynjar Andersen Saus

Christine Lilleløkken

Georg Bårdsen