NR-forum opplever stadig høyere boreaktivitet på norsk sokkel

Bår Inge Pedersen, leder i NR-forum, sier enkelte riggselskaper sliter med å få tak i nok kvalifiserte folk. Foto: Atle Espen Helgesen
Bår Inge Pedersen, leder i NR-forum, sier enkelte riggselskaper sliter med å få tak i nok kvalifiserte folk. Foto: Atle Espen Helgesen

fredag 18. oktober 2019

-Det er ingen tvil om at riggbransjen opplever høyere aktivitet enn på lenge. Det ansettes mye folk og enkelte selskaper rapporterer at det er vanskelig å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft, sier Bår Inge Pedersen som er leder i Industri Energis NR-forum.

Denne uka kom analysefirmaet Rystad Energy ut med en rapport som viser at det ikke er boret så mye på norsk sokkel siden før oljekrisen i 2014. Rapporten viser ifølge Dagens Næringsliv at det i år vil bli boret 130 brønner på norsk sokkel fra flyterigger og jackups.

55 av disse brønnene er letebrønner. Det er en økning på 16 prosent fra i fjor.

Under Industri Energi NR-forum sitt møte i Krakow denne uka kom det tydelig fram at de aller fleste riggselskapene opplever økende aktivitet, mens enkelte opplever stagnasjon.

Knallhard konkurranse

-Konkurransen mellom riggselskapene er knallhard, sier Bår Inge Pedersen, leder i NR-forum og foreningssekretær i Maersk Ansattes Forening (MAF).

Han viser til at det i stor grad er korte kontrakter selskapene konkurrerer om, med små økonomiske marginer og betydelig høyere risiko for riggselskapene enn tidligere.

-Før var det som regel operatørselskapet som satt med risikoen. Nå ser vi at utførelsen av arbeidet ofte er avgjørende for hvor godt betalt riggselskapene får, sier Pedersen.

Samtidig ansettes det mye folk innen flyteriggområdet. På et møte i NR-forum i vår ble det sagt at riggselskapene skulle ansette hundrevis av folk i løpet av våren og sommeren.

I en tilsvarende runde om «rikets tilstand» denne uka antar de tillitsvalgte at det skal ansettes ytterligere 600-700 personer i riggbransjen fram til neste sommer.

Selskapene ansetter folk

NR-forum er denne uka samlet i Krakow. Foto: Atle Espen Helgesen
NR-forum er denne uka samlet i Krakow. Foto: Atle Espen Helgesen

Klubbleder i Transocean Svein Markeset sier selskapet har hele åtte rigger i aktivitet på norsk sokkel og trenger ytterligere 30-40 ansatte i år, slik at det totalt er ansatt 170 nye folk dette året. Jan Inge Olsen i KCA Deutag sier de har operasjoner på tre installasjoner og skal oppbemanne med nær 90 personer, mens nestleder i Odfjell Drilling-klubben, Jarle Knoph, sier de allerede har oppbemannet med et par hundre personer i år.

Klubbleder Einar Åge Vae opplyser at borebedriften Archer skal ansette hele 285 personer fram mot sommeren. Mens Arild Berntsen i Seadrill venter at selskapet skal ansette 130 personer neste år, i tillegg til de drøyt 250 nye som er ansatt i år.

Også innenfor forpleining blir det søkt etter folk. Klubbleder Irene Sandhåland opplyser det er ansatt 30-40 personer i NOC i høst, mens Ronny Østebrød sier 4service trenger 20-30 nye folk.

NR-forum er samarbeidskomiteen for flyteriggområdet som har overenskomst med Norges Rederiforbund (NR). Samarbeidskomiteen representerer 4500 medlemmer i Industri Energi og er trolig den delen av olje- og gassbransjen som ble hardest rammet under oljekrisen.