NR-forum forventer økt aktivitet i riggbransjen

Leder i NR-forum, Bår Inge Pedersen, ser økt aktivitet i bransjen. Han forventer økt kjøpekraft for riggansatte i år. Foto: Atle Espen Helgesen
Leder i NR-forum, Bår Inge Pedersen, ser økt aktivitet i bransjen. Han forventer økt kjøpekraft for riggansatte i år. Foto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 9. april 2019

Riggbransjen er klart på vei opp og bransjen trenger mange nye folk framover. Det kom tydelig fram på NR-forums møte i Stavanger 8-9. april.

NR-forum er samarbeidskomiteen for flyteriggområdet som har overenskomst med Norges Rederiforbund (NR). Samarbeidskomiteen representerer 4500 medlemmer i Industri Energi og er trolig den delen av olje- og gassbransjen som ble hardest rammet under oljekrisen.

Men nå er det for alvor i ferd med å snu.

Under en gjennomgang av «rikets tilstand» på NR-forums møte i Stavanger denne uka ble det klart at en rekke selskaper skal ha flere rigger til Norge og at selskapene er i ferd med å oppbemanne.

-Gjennomgangen viser at riggnæringen er friskmeldt og at selskapene skal ansette minst 400-500 personer bare de neste månedene, sier Bår Inge Pedersen, leder for NR-forum.

Advarer mot ny kamp om folk

Pedersen gleder seg over at bransjen står overfor en opptur, men advarer selskapene mot å kjempe om de samme folkene. – Jeg håper vi slipper å se slike tilstander som vi hadde før nedturen, da selskapene kastet signeringsbonuser etter folk. Bransjen må for all del unngå en ny kostnadsspiral for de individuelt avlønnede som står utenfor satsene i tariffavtalen, sier han.

Samtidig mener han at det er på tide at tariffert personell får sin rettmessige del av verdiskapingen.

– Over flere år har riggselskapene skjært ned til beinet og våre folk har ikke hatt lønnsøkning på fire år. Nå som selskapene tjener penger igjen har vi klare forventninger om økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier han.

Han er også tydelig på at næringen må bruke gode tider til å rekruttere ungdom og hente inn lærlinger.

Odfjell ansetter minst 200

En gjennomgang av “rikets tilstand” på NR-forum viste at de fleste riggselskapene venter økt aktivitet framover. Foto: Atle Espen Helgesen
En gjennomgang av “rikets tilstand” på NR-forum viste at de fleste riggselskapene venter økt aktivitet framover. Foto: Atle Espen Helgesen

Odfjell Drilling er ett av selskapene som i disse dager får nye rigger til norsk sokkel.

-Vi får nå to nye rigger hit og skal ansette minst 200 personer i løpet av våren og forsommeren. Men vi håper det kan bli enda flere, sier klubbleder Harald Hereid i Odfjell Drilling.

Senest denne uka kom den splitter nye riggen «Deepsea Nordkapp» fra verftet i Sør-Korea til Ågotnes utenfor Bergen. Der skal den gjennom et tre ukers verkstedsopphold før den skal på oppdrag for AkerBP i Nordsjøen.

I tillegg skal «Beacon Atlantic» bore seks brønner for Neptune Energy, med opsjon for ytterligere ti brønner.

Krevende for landorganisasjonene

Maersk Drilling, som akkurat har gått på børs som eget selskap, opplever også økt aktivitet offshore. Og selskapet har nylig gjeninnsatt 42 riggansatte.

-Men, mens det ser bra ut offshore står vi overfor en svært krevende situasjon i landorganisasjonen, sier klubbleder Frode Larsen.

Han viser til at selskapet står overfor en mulig reorganisering med masseoppsigelser på land i Norge og overføring av arbeidsoppgaver til Gdansk i Polen.

-Dette er en negativ utvikling som fort kan spre seg til andre selskaper, advarer han.

Maersk-klubben har krevd møte med konsernledelsen i København før man kan holde masseoppsigelsesdrøftelser. -Et slikt møte vil bli holdt mot slutten av måneden, opplyser Larsen.

Harald Hereid har samme utfordring i Odfjell. –Også hos oss har ledelsen økt fokus på å sette ut arbeidsoppgaver fra landorganisasjonen i Norge. Hos oss dreier det seg om flytting av oppgaver innen IT, finans og enklere HR-arbeid fra Norge til Filippinene, sier han.

Internasjonale giganter posisjonerer seg for vekst

Store internasjonale selskapene begynner også å få øynene opp for norsk sokkel igjen. Robert de Vries, klubbleder i Saipem, opplyser at det italienskeide selskapet har fått kontrakt for boring av to brønner for Wintershall med «Scarabeo 8», med opsjon på ytterligere to brønner. Samtidig sikter selskapet på å få reaktivert «Scarabeo 5» som har vært i kaldt opplag siden nedturen.

Transocean ble nylig slått sammen med Ocean Rig og Songa, og er nesten i mål med den nye organiseringen. Selskapet er nå største riggoperatør på sokkelen med åtte aktive rigger.

OgsåRowan er midt i en sammenslåingsprosess, med giganten Ensco. Selskapet skal ansette drøyt hundre personer for å bemanne en tredje rigg som kommer til norsk sokkel.

Seadrill ser lyst på framtiden

Seadrill var et av selskapene som ble hardest rammet av oljekrisen, men nå har selskapet fire aktive rigger på norsk sokkel.

I tillegg er nybygde «West Mira» og «West Bollsta» på vei mot Norge. Førstnevnte på kontrakt for boring av seks brønner på Nova-feltet i Nordsjøen for Wintershall, mens «West Bollsta» skal bore minst ti brønner for Lundin.

«West Phoenix», som har vært på britisk sokkel, er også på vei tilbake til Norge og skal oppbemannes.

–Vi skal ansette 300 nye for å bemanne disse riggene og for første gang på lenge skal vi nå også ta imot lærlinger (24 stykker), sier klubbleder Arild Berntsen i Seadrill.

Les mer her: Seadrill tror på vekst i riggnæringen