Norsk sokkel er større enn sokkelen til EUs medlemsland til sammen

– Sju år har gått veldig fort, sier Maria Corradi og Ketil Karlsen.
– Sju år har gått veldig fort, sier Maria Corradi og Ketil Karlsen.

torsdag 25. juli 2019

-Det er viktig å huske på at norsk sokkel er større enn sokkelen til EUs medlemsland til sammen. Da snakker vi om i hovedsak Storbritannia og Italia. Europaontoret til Industri Energi i Brüssel har en meget viktig funksjon gjennom vår deltakelse i arbeidsgrupper i EU og sammen med internasjonal fagbevegelse og arbeidsgivere, sier avtroppende daglig leder Ketil Karlsen.

Han skal i en overgangsperiode fortsatt være på kontoret til den nye lederen, Geir Seljeseth, tiltrer i midten av september. Vi har møtt Karlsen og saksbehandler og assistent Maria Corradi på en hyggelig lunsjrestaurant i nabostrøket til kontoret til Industri Energi, som ligger i Norway House rett overfor EU-kommisjonen. Maria er fra Argentina.

-Det er klart det er vemodig. Sju år har gått veldig fort. Vi har kjemi og temperament som passer sammen. Det blir som å splitte opp «Dream team», sier Karlsen. Hun er fenomenalt språkmektig, og snakker fransk, spansk, engelsk flytende, og behersker italiensk godt, og er blitt stadig bedre i norsk, sier han.

Det er gjensidig respekt og interesse for internasjonalt arbeid som har fungert utmerket.

-Ketil har involvert meg i alt arbeidet vi har drevet med, og vi har lykkes med å påvirke EU sammen med internasjonal fagbevegelse i blant annet direktivet for offshore sikkerhet, sier hun.

Ketil nikker.

-På sikkerhet innenfor offshore er Norge i front i Europa, og samarbeidet med italiensk fagbevegelse har vært spesielt godt. Det er viktig å snakke EUs språk og være grundig i forberedelsene for å få gjennomslag. Britene er ikke akkurat kjent for å være diplomatiske alltid, sier Ketil.

Bratt læringskurve

Det har vært en bratt læringskurve disse sju årene.

-Da tidligere leder i Industri Energi, Leif Sande, ba meg om å reise til Brüssel og etablere kontoret, var det fordi han mente jeg kunne bidra i forbindelse med etableringen av Offshore Sikkerhetsdirektivet. Det var egentlig foreslått som en forordning, noe som er langt mer forpliktende. En forordning tas inn i lovverket uten mulighet til tilpasninger. Det passet oss på ingen måte, og vi fikk sammen med andre gode krefter i internasjonal fagbevegelse kommet med innspill som tydeliggjorde sikkerhetskrav i direktivet. Det er forskjell på Middelhavet og Barentshavet når det gjelder vær og vind, og på hvilken måte man driver olje-og gassproduksjon, for å si det slik, sier han. I begynnelsen hadde vi et lite kontor ved siden av LOs kontor, men etter hvert fikk vi etablert oss i Norway House, hvor vi har kontor som fungerer meget godt, sier han.

-Hvordan er det å arbeide sammen med Industri All Europe (IAE)?

-Det er viktig å påpeke at IAE er en europeisk fagorganisasjon med 7 millioner medlemmer. IAE har fokusert mye på kull-industrien, hvor de har mange medlemmer. IAE har formelle rettigheter i EU-systemet, og derfor valgte vi å samles i IEA WG Offshore Safety. Vi startet denne gruppen i Aberdeen hos UNITE sammen med Fellesforbundet og Dansk Metal, Etter hvert kom RMT i fra Storbritannia også med da de meldte seg inn i IAE, sier Maria.

Da Luc Triangle ble generalsekretær, fikk vi stadig mer gehør for våre meninger.

-Offshore var en litt fremmed fugl i IAE. Luc Triangle forsto raskt at sikkerhetsperspektivene til Industri Energi ville være et gode for alle arbeidstakere i Europa innen offshore. Vi fikk stadig mer respekt, og beviste at vi ikke var gratispassasjerer. Vi kom med konstruktive innspill i arbeidsgrupper for blant annet dykkere gjennom skriftlige forslag. Vi dokumenterte alt, brukte egne penger, og leverte transparente rapporter til IEA. Da tre italienske fagforbund kom med i arbeidsgruppen i fjor, var det avgjørende at Maria behersket italiensk for fremdriften i samtalene, sier han.

Felles dykketabeller

Industri Energi har sammen med IAE arbeidet for felles dykketabeller på europeisk sokkel.

-Dette burde være kurant å innføre, men foreløpig har det vært skuffende tilbakemeldinger fra International OIL Gas Producers (IOGP). Vi er nødt til å få med dem for å få felles dykketabeller inn i EUs lovgivning basert på norsk lovgivning og praksis. IOGP har vært alt for opptatt av erstatningssaker, og burde også vært mer imøtekommende for utarbeidelse av retningslinjer og standarder for felles dykketabeller, sier Ketil.

Europakontoret arbeider med energi i videste forstand. Norge har store naturressurser å forvalte også innen fornybar energi med vår vannkraft. Da Norge vedtok å underlegge seg EUs tredje energimarkedspakke i mars, var det som et lynnedslag for fagbevegelsen, som hadde kjempet i mot og advart mot direktivet uten å få gehør. Industri Energi og fagbevegelsen er bekymret for mulig tap og kontroll over egne naturressurser, og at det bygges flere kabler for å eksporterer strøm til utlandet.

-Jeg forstår ikke at Arbeiderpartiet med Joans Gahr Støre var så ivrig på å få Arbeiderpartiets stortingsgruppe til å vedta ACER. Dermed var det flertall på Stortinget for å slutte seg til ACER. Beslutningen ble tatt på et rive, ruskende, galt tidspunkt på tvers av hva en samlet LO-familie var enig om, sier han.

-Var det da du meldte deg ut av Arbeiderpartiet?

-Ikke på grunn av ACER-direktivet, men på grunn av Arbeiderpartiets defensive politikk for industri og offshore-utbygging. Arbeiderpartiet er i ferd med å tape vanlige arbeidsfolks stemmer, og dette må de ta på alvor. Hvis ikke havner de som et parti langt ned på 20-tallet, sier han.

Tålmodighet

Å arbeide inn mot EU-systemet kan være en tålmodighetsprøve av dimensjoner.

-Ting skjer ikke over natta, for å si det forsiktig. Det kan ta årevis fra forslag blir fremmet til Kommisjonen, før vedtak blir gjort. Det er utrolig viktig å være med i arbeidsgrupper og få anledning til å komme med innspill. Det tar tid å forstå systemet og hvilke kontakter som er viktige. For å si det slik. Det finnes ikke noe som heter gratis lunsj. En må være årvåken, og bruke de kontakter enn har på direktiver som vil påvirke norsk arbeidsliv. På mange måter er vi heldige som har base i Brüssel. Europakontoret er på mange måter nærmere norske beslutningstakere enn hjemme i Norge. Ministere, statssekretærer og næringslivsfolk er stadig i Brüssel. Det gjelder å ha øyne og ører opp til enhver tid, sier Ketil Karlsen.

Maria håper på en like engasjert etterfølger som Ketil.

-Vi har mange spennende oppgaver som venter, både i IEA, og andre samarbeidsfora, sier Maria Corradi.