– Nok en spiker i kista for NorthConnect

Det ble nok en spiker i NorthConnect-kista. Illustrasjonsbilde
Det ble nok en spiker i NorthConnect-kista. Illustrasjonsbilde

– Nok en spiker i kista for NorthConnect

torsdag 23. april 2020

I praksis har det lenge vært klart at den omstridte NorthConnect-kabelen ikke gis konsesjon. Dette ble ytterligere bekreftet da Stortinget i dag diskuterte det kommersielle kabelprosjektet. Med stort flertall gjorde Stortinget vedtak som stenger døren for NorthConnect.

Et bredt flertall i Stortinget inngikk våren 2018 en avtale om at det ikke skal bygges flere utenlandskabler før det er høstet erfaringer med de som allerede er under bygging. Avtalen innebar også at kommersielle aktører ikke skal kunne eie og drifte utenlandskabler, Statnett skal ha monopol. Det har likevel vært stor utålmodighet knyttet til avtalen, da regjeringen har brukt lang tid på å omsette det til praktisk politikk.

For en måned siden kom endelig beskjeden fra Olje- og energidepartementet til NorthConnect om at konsesjonssøknaden ikke vil bli behandlet nå, da forutsetningen om å høste erfaringer fra de allerede vedtatte kablene ikke er oppfylt.

– Det betyr at det blir ikke noe av NorthConnect, rett og slett fordi et stort flertall på Stortinget er imot denne kabelen, sa forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi den gang. Han la til at «dette utelukker NorthConnect-kabelen for alltid. Det er med å skape trygghet rundt tilgangen til og prisen på kraft framover, noe som er svært gledelig både for folk flest og ikke minst for fastlandsindustrien vår».

Da Stortinget torsdag diskuterte NorthConnect-kabelen, instruerte et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne, regjeringen om å snarest komme tilbake til Stortinget med forslag om endring av energiloven som sikrer Statnetts monopol på å eie og drifte alle fremtidige utenlandskabler.

– Dette vedtaket er nok en spiker i NorthConnect-kista. Avtalen som ble inngått i 2018 forplikter, og nå ser vi at den stenger døren både for NorthConnect og alle andre kommersielle kabelprosjekter for all fremtid, sier Alfheim.

Forbundslederen har også klare forventninger til veien videre: – Nå ligger ballen hos olje- og energiminister Tina Bru. I hennes korte tid som statsråd har hun levert på å stoppe NorthConnect, nå må det også komme en like hurtig avklaring av energiloven. Så ligger det i avtalen at det er uaktuelt å diskutere flere kabler før vi kjenner konsekvensene av de som allerede er satt i gang. Det blir verken i denne eller neste stortingsperiode. Men når den tid kommer så må det være en bred evaluering som tar med seg alle aspekter og som inkluderer partene i arbeidslivet. Slik vil den sikres både kvalitet og legitimitet, sier Alfheim.

Les mer: Kraftig engasjement blant industriarbeidere mot NorthConnect.