Nei til oljeleting i Vest-Sahara

Internasjonal rådgiver Amalie H. Tofte.
Internasjonal rådgiver Amalie H. Tofte.

fredag 10. april 2015

Industri Energi ber FNs Sikkerhetsråd fordømme Marokkos oljeletingsprogram i Vest-Sahara.

Industri Energi har sammen med flere andre organisasjoner skrevet under på et brev til presidenten av FNs sikkerhetsråd. Brevet er et initiativ fra Western Sahara Resource Watch.

– Organisasjonene som stiller seg bak brevet ber Sikkerhetsrådet fordømme Marokkos oljeletingsprogram i Vest-Sahara, sier internasjonal rådgiver i Industri Energi, Amalie H.Tofte.

I 2002 slo FNs daværende rettssjef fast at oljeleting og utvinning i Vest-Sahara vil være i strid med folkeretten dersom det ikke er saharawiene sitt ønske. Til tross for dette har Marokko, uten å ta saharawiene med på råd, kommet stadig lenger i sitt oljeletingsprogram. FN-toppen som skrev vurderingen for Sikkerhetsrådet i 2002 ba for få uker siden FN om å agere på grunn av oljeletingen.

Marokko respekterer ikke FNs rettslige vurdering og har tildelt 7 lisenser i Vest-Sahara. De involverte selskapene har gått sammen med det statlige Marokkanske oljeselskapet ONHYM og driver aktivitet utenfor Marokkos grenser. Dette til tross for protester fra det saharawiske folket.

– Oljeletingen i Vest-Sahara må stanses nå og ikke tas opp igjen før saharawiene har fått selvbestemmelse, sier Tofte.

– De folkerettslige aspektene og den rettslige vurderingen er årsaken til at norske myndigheter fraråder næringsliv i Vest-Sahara. En rekke norske selskaper har tatt del i oljeletingsprogrammet, og blitt møtt med protester fra norske regjeringer.