Nattarbeid gir betydelig økt helserisiko og bør begrenses

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har i samarbeid med blant andre Industri Energi et pågående forskningsprosjekt som ser om skiftarbeid gir økt helserisiko. De foreløpige funnene viser at arbeid om natten gir betydelig økt fare for hjerte- og karsykdom.

-De siste fem årene har Stami fulgt opp 40 av våre medlemmer ved Rockwool i Moss for å studere hvordan helsen til skiftarbeiderne påvirkes, sammenliknet med de som bare jobber på dagtid, opplyser Asle Reime, arbeidsutvalgsmedlem og leder av skiftutvalget i Industri Energi.

Han sier at den endelige Stami-rapporten skal være klar til neste år og vil bli presentert på forbundets skiftkonferanse høsten 2024. Men allerede på skiftutvalgets møte denne uka kunne forskningssjef Marit Skogstad ved Stami legge fram de foreløpige funnene.

Skogstad understreker at mennesket er et dagdyr og at nattarbeid må unngås så langt som mulig fordi det forstyrrer den naturlige døgnrytmen.

-Forskning viser klart at nattarbeid og skiftarbeid gir søvnforstyrrelser, som både kan ha negativ påvirkning på sikkerheten, og ikke minst på helsen til folk. Vi ser en klar sammenheng mellom folk som jobber mye nattarbeid og økt risiko for hjerte- og karsykdommer, samt diabetes, sier Skogstad.

Forskningssjef Marit Skogstad i Stami orienterte skiftutvalget om status i prosjektet. Foto: Atle Espen Helgesen

I tillegg til de uheldige virkningene ved å jobbe om natten, forklarer hun at skiftarbeidere ofte spiser usunt om natten og er mindre fysisk aktive, fordi de er utslitt etter nattskiftet.

-Det gjør at de går opp i vekt, noe som gir ytterligere økt risiko for hjerte- og karsykdommer og diabetes. Dessuten får mange dårligere søvnkvalitet, noe som gjør dem mer utsatt for høyt blodtrykk, sier forskeren.

Skiftarbeid gir stivere blodårer

Hun viser til at flere store internasjonale studier er tydelige på at skiftarbeidere har større risiko for hjerte- og karsykdommer enn andre.

– I vår studie har vi sett nærmere på hva som faktisk skjer med blodårene når man jobber skift. Det vi ser er at desto lenger du har jobbet skift, desto mer fortettes blodårene. Vi ser også en klar økning i stive blodårer (karstivhet), samt betennelse i årene. Alt dette har klar sammenheng med skiftarbeid, sier Skogstad.

Forskeren er tydelig på at partene i arbeidslivet må jobbe mer med organiseringen av skiftarbeid, for å få ned antall netter den enkelte jobber. -Samtidig bør vi unngå å spise karbohydrater om natten og legge til rette for økt fysisk aktivitet, sier hun.

Ønsker å ta vare på helsen til folk

Asle Reime i forbundsledelsen i Industri Energi mener denne forskningen er svært viktig for medlemmene. -Industri Energi er det største skiftarbeiderforbundet i landet, derfor er det viktig for oss å lære mer om hvordan skiftarbeid påvirker helsen til folk, sier han.

De foreløpige hovedfunnene i prosjektet viser hvor farlig nattarbeid er for helsen til folk over tid.

-Vi ønsker å ta vare på helsen til folk, og vil sikre at skiftarbeidere får nødvendig restitusjon. Skiftutvalget skal bruke denne kunnskapen, samt omfattende data fra medlemsbedriftene, til å gi våre anbefalinger om skiftordninger i bedriftene, sier Reime.

Arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime. Foto: Egil Brandsøy.

Ambisjonen er å legge fram en rapport fra skiftutvalget til forbundets landsmøte høsten 2025. Da skal utvalget synliggjøre ulike skiftordninger som finnes i medlemsbedriftene, utfordringer rundt disse, samt anbefalinger.

Reime legger ikke skjul på at det er en krevende oppgave, siden det er store forskjeller mellom ulike bransjer og bedrifter, og at folk har sterke personlige preferanser rundt hvilke skiftordninger som passer best for dem.

-Skiftutvalget er et rådgivende organ. Det er opp til det lokale demokratiet ved den enkelte bedrift å finne hvilken skiftordning som passer best for dem. Men vi skal bidra med kunnskap, som bør være en viktig del av beslutningsgrunnlaget, sier han.