– Næringene våre trenger dyktige fagarbeidere

Behovet for lærlinger i industrien er kun en av flere områder som ble tatt opp da områdeansvarlig Barbro Auestad la frem Industri Energi sin kompetansepolitiske uttalelse på landsmøtet i dag.

Kompetanse i industrien er sentralt under denne økten, og baserer seg på de innsendte forslagene fra avdelinger, klubber og enkeltmedlemmer i Industri Energi. 

Og budskapet fra Auestad er krystallklart: – Vi trenger mange dyktige ungdommer og fagarbeidere for å bygge industriene våre videre.

Fokus på kompetanseheving under koronatiden

Selv om det i kjølvannet av landets koronarestriksjoner har vært fokus på kompetanseheving for ansatte, permitterte og arbeidsledige – så har det vært mange utfordringer for medlemmene i Industri Energi.

– Oppi alt dette så har den teknologiske og klimamessige utviklingen gått i stadig høyere tempo, som skaper en dobbel omstilling for mange av våre medlemmer, fortalte Barbro Auestad til delegatene i salen.

– Vi må være en del av løsningen

Klima er for tiden senter for all debatt om fremtidig industriell utvikling. Barbro Auestad sier at Industri Energi må ta sikte på å ha de mest kompetente medlemmene innen de nye industriene som kommer.

– Klimatiltakene skal skje med oss, ikke imot oss. For vi har den industrielle kompetansen, og vi har industriløsningene som skal løfte oss ut av klimakrisen.

Barbro Auestad legger frem kompetansepolitikk for salens delegater. Foto: Egil Brandsøy.

Det er også en digital omstilling som skjer veldig raskt i industrien i dag.

– Når produksjonsmetodene blir mer avanserte, så må også kompetansen til våre medlemmer bli mer kompleks, sier Auestad og fortsetter:

– Teknologien skal arbeide for oss. Det er avgjørende at vi både forstår prosessen, linjene og automatiseringen. Derfor er det viktig at vi beskytter kompetansen til våre medlemmer.

Tiden med skarpe skiller på arbeidsplassen er over

Hun påpeker at industrien har utviklet seg, og at det ikke lengre er familiebakgrunnen som avgjør yrkesmuligheter, med henvisning til at det tidligere var et mye større klasseskille i industrien.

– Som følge av ting som er kjempet frem av LO, har vi i dag yrkesmuligheter, lånekasse, åpne utdanningsinstitusjoner og etterutdanning som kan tas parallelt med arbeid, sier hun.

– Tiden da det var skarpe skiller mellom arbeidsgruppene på arbeidsplassene er over. Derfor må tariffavtalene utvikle seg i takt med utviklingen av arbeidet, teknologien og hvordan bedriftene er organisert. Vi må derfor ta et ansvar for å bygge og å ivareta sterke overenskomster med høy organisasjonsgrad.

En «overenskomst» er den delen av en tariffavtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår.

Barbro Auestad ble rett før talen gjenvalgt som områdeleder i Industri Energi. Foto: Egil Brandsøy.

– Næringene våre trenger lærlinger

Så går temaet over på fremtidens arbeidskraft. Auestad påpeker at det i fjor var nesten 7000 studenter som sto uten læreplass. 7000 ungdommer som ikke kunne fortsette på den utdanninga de hadde valgt.

 – Ungdommen kan ikke fullføre videregående yrkesfag uten læreplass, understreker hun.

– Næringene våre trenger lærlinger. Både de industriene vi har i dag til lands og til havs, og de nye som vil komme, som batterifabrikker, havvind, hydrogen og karbon fangst og lagring.

Samtidig erklærer hun at vi ikke kan tømme vår eksisterende industri for kompetanse for å bygge den nye industrien. Derfor er det særdeles viktig at utdanningen på videregående skole dimensjoneres etter behovet for lærlinger.

Etter- og videreutdanning må bli en rettighet

Mot slutten dekker hun tre bransjeprogram som Industri Energi er med i for kompetanseheving. Det er bransjeprogrammer for industri og byggenæringen, olje- og gass leverandørindustrien, og maritim sektor.

Det første programmet har fokus på videreutvikling av fagarbeidere, og de to andre på alle utdanningsnivåer. Her har Industri Energi fremmet og fått gjennomslag for flere kurs og sertifikater for medlemmer.

– Disse bransjeprogrammene bør forlenges og utvikles. I tråd med teknologiskutvikling og omstilling så har vi også i uttalelsen foreslått at etter- og videreutdanning skal utvides til å bli en rettighet.

Og slik avsluttet Barbro Auestad fremleggelsen av Industri Energi sin kompetansepolitikk.