Nå kan du foreslå kandidater til neste års Arthur Svensson-pris

Industri Energi har gleden av å invitere forbund, fagforeninger, tillitsvalgte og alle medlemmer av den norske og internasjonale fagbevegelsen til å foreslå kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter. Fristen er 1. januar 2024.

Prisen er på 500 000 norske kroner, hvorav 250 000 kroner går direkte til prisvinneren, og de gjenværende 250 000 kronene settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller relaterte prosjekter.

Siden 2010 har prisen blitt gitt til personer og grupper som har stått på for at flere skal bli med i fagforeninger og få bedre arbeidsvilkår. Tidligere har lærere i Bahrain og Filippinene, gruvearbeidere i Mexico, tekstilarbeidere fra Kambodsja, helsearbeidere i Liberia og uavhengige fagbevegelser i Belarus og Kasakhstan fått prisen.

I år fikk International Domestic Workers Federation og lederen deres, Elizabeth Tang, prisen.

Prisvinnerne fra i fjor på besøk i Oslo. Shirley Price (t.v), Espen Løken og Lita Adrggaini (t.h). Foto: Egil Brandsøy.

Kriteriene for vinneren er at det må være en person eller organisasjon som «i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden».

Alle oppfordres til å sende inn forslag på verdige kandidater allerede nå, der du redegjør godt for den nominertes bakgrunn og hvorfor de bør få prisen.

Alle fagforeninger, ansatte og tillitsvalgte i norsk og internasjonal fagbevegelse har forslagsrett. Det samme gjelder tidligere prisvinnere og styremedlemmer i organisasjoner som har mottatt prisen. En priskomité fra norsk og internasjonal fagbevegelse velger til slutt hvem som skal motta prisen.

Nominering kan gjøres via skjema her, eller på e-post til espen.loken@industrienergi.no.

Du kan lese mer om prisen her.