Milliardinvestering i Glencore Nikkelverk: – Kunne ikke fått en bedre julegave

Cay Nordhaug, leder i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi.
Cay Nordhaug, leder i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi.

tirsdag 18. desember 2018

Jubelen sto i høyt i taket hos de ansatte da Glencore Nikkelverk i Kristiansand nylig vedtok å investere 1,2 milliarder kroner i nytt kobberanlegg. Anlegget skal stå ferdig i 2022. – Vi kunne ikke ha fått en bedre julegave, sier leder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi.

Det statlige Enova delfinansierer investeringen med 380 millioner kroner.

– Vi er utrolig godt fornøyd med våre sveitsiske eiere som blar opp det resterende beløpet, ca. 820 millioner kroner. Å bli verdsatt og satset på gjør godt. Det beviser hvilken eminent kompetanse våre ansatte har, sier Nordhaug.

Kobberanlegget blir reist på det som i dag er parkeringsplassen ved nikkelverket. Etter en grundig planlegging som har tatt 12 år, kan endelig spaden settes i jorda.

– I fjor fikk vi sikret råstofftilgang fra gruvedrift, slik at Glencore kan produsere stabilt i minst 30 år. Det moderne anlegget vil ha den beste teknologien som finnes. Kobberelektrolyseanlegget blir helt nytt, og sikrer at vi har en fremragende konkurransekraft i fremtiden. Konkurransen er beinhard internasjonalt, blant annet fra kinesiske verk, sier han.

Det nye kobberanlegget erstatter nikkelverkets eldste del av verket, hvor deler av produksjonsutstyret er fra 1930-tallet.

– Det gamle anlegget har aldri gått bedre enn i dag. Det har nok bidratt sterkt til at vi har fått konserngodkjenning for et nytt anlegg. Vi har bevist at vi kan gjøre det beste ut av eksisterende anlegg, sier Cay Nordhaug.

Glencore Nikkelverk har i dag 550 ansatte.

– Vi får ikke flere ansatte. Det nye kobberanlegget vil gi en effektiviseringsgevinst som vi er nødt til å ha for å konkurrere i framtida. Noe naturlig avgang vil det bli etter hvert. Heldigvis har vi og har alltid hatt en god dialog med ledelsen rundt dette temaet, sier Cay Nordhaug.