Milepæl med nytt etterutdanningskurs til batteriindustrien

NTNU etablerer det som blir første etter- og videreutdanning for ingeniører som ønsker kompetanse innen batteriteknologi. -Det er en milepæl at det kommer et tilbud om videreutdanning innen batteri, sier arbeidsutvalgsmedlem Barbro Auestad i Industri Energi.

Auestad understreker at endelig kommer en mulighet til å bygge kompetanse innen batteri i Norge, gjennom en spesifikk utdannelse.

Det nye kurset i batteriteknologi passer for ingeniører som vil lære om batterier eller omskolere seg. Ingeniører kan allerede søke om opptak på det aller første kurset som starter 18. mai.

– Kurset er for ingeniører med bachelorgrad eller master, som ønsker å sette seg inn i batteriterminologi og teknologien. Det kan være folk som jobber i andre bransjer som føler de trenger en oppgradering, eller som ønsker å komme over i en annen type industri. For eksempel folk som jobber innen olje og gass, sier professor Odne Stokke Burheim, leder av NTNUs batterilab til tu.no.

Barbro Auestad sa på Industri2021-konferansen i Bodø i fjor at det trengs en bestilling fra batteribransjen nå om hvilken fagkompetanse den trenger i framtiden.

-Norsk Industri kjører prosjektet battKOMP, der også LO er med. I fase to av prosjektet ble det avdekket hvilke behov batteriindustrien har fra fagskole, høgskole og universitet som vi mangler nasjonalt i dag. Senere vil prosjektet se på om det er behov for tiltak innen videregående skole og fagbrev, sier Auestad.

Barbro Auestad, arbeidsutvalgsmedlem i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

I dag henter flere av de norske batteriselskapene eksperter fra utlandet, ettersom Norge har liten erfaring med celleproduksjon. Etterutdanningskurset er et svar på ønsket om studier som kan gi batteriindustrien tilgang til kompetansen den trenger.

-Hva tenker du om framtidsutsiktene for denne bransjen?

-Batteriindustrien har fantastiske vekstmuligheter i Norge, men det forutsetter tilgang på rimelig kraft og kompetent arbeidskraft i alle kategorier. Det vil særlig være stort behov for fagarbeidere, sier Barbro Auestad.

Ifølge en kartlegging av Norsk Industri vil batteriindustrien ha behov for minst 4500 ansatte bare ved de planlagte batterifabrikk-satsingene Freyr, Beyonder og Morrow, samt Vianodes fabrikk for batterimateriale på Herøya. Tidligere har de uttalt at dette kan vokse til 30.000 arbeidsplasser om få år. Og det anslås at 50-80 prosent av de ansatte i batteriproduksjon vil være prosessoperatører.