Mellomoppgjøret 2023: Enighet i lønnsoppgjøret for elektrokjemisk industri

– Forhandlingene mellom Industri Energi og NHO ble gjennomført den 30. mai, og vi brukte litt tid til den 31. mai til å gå gjennom alle tallene. Protokollen ble signert 31. mai. Vi er greit fornøyde med resultatet, som gir 14.625 kroner til alle, sier forhandlingsleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Timelønnsatsen i §2 A økes med kr. 8,59, inkludert de 7,50 kroner som kom fra LO-NHO. Tilleggene gjøres gjeldende fra 21.april. De øvrige satsene i overenskomsten økes med 4,25 prosent.

– Det viktigste arbeidet for lønnsdannelsen på denne overenskomsten gjenstår, siden det nå er klart for forhandling lokalt i bedriftene som nå kan starte, sier nestleder Ommund Stokka som ledet forhandlingene.

Han sier at de i tillegg er kommet lengre i diskusjoner om statistikkgrunnlaget, og er enige i å sluttføre dette arbeidet innen utgangen av året.

Forhandlingene for elektrokjemisk industri omfatter i overkant av 7700 Industri Energi-medlemmer og dekker blant annet ansatte i de store industrikonsernene Hydro, Elkem, Yara, Eramet, Glencore, Bilfinger og Alcoa.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør der det bare forhandles om økonomiske reguleringer, i motsetning til hovedoppgjør hvor hele overenskomsten er gjenstand for forhandlinger.

Elektrokjemisk overenskomst er en minstelønnsavtale, som betyr at lønnsforhandlingene nå fortsetter lokalt i de ulike bedriftene.

Industri Energis forhandingsutvalg

Ommund Stokka
Cay Nordhaug
Ørjan Normann
Ronny Kristoffersen