Mellomoppgjøret 2023: Ansatte i oljeservice har fått ny lønn

Industri Energi og Offshore Norge har kommet til enighet i lønnsforhandlingene for offshoreansatte innen oljeservice: – Vi er tilfredse med resultatet, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Forhandlingsresultatet gir en lønnsøkning på 46.890 kroner i lønnsmatrisen pkt. 3.13. Tillegget inkluderer sokkelkompensasjon, feriepenger og det sentralt avtalte tillegget. Endringene trer i kraft fra 1. juni i år. For de som ikke er omfattet av denne matrisen, vil lønnen bli forhandlet lokalt.

I tillegg blir skift- og nattillegget økt med 5 kroner til 103 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 75 kroner til 2275 kroner per dag. Disse er gjeldende fra 1. juni i år.

Forhandlingsutvalget til Industri Energi samlet ved kontorene til Offshore Norge i Stavanger. Foto: Egil Brandsøy.

LO-streiken la grunnlaget

Bakkerud fremhever at LO-streiken har spilt en avgjørende rolle i årets mellomoppgjør.

– Industri Energi er forbundet som innehar tyngden i industrien og eksportindustrien i Norge. Dette ga oss et positivt utfall av streiken, og det var et gunstig utgangspunkt for oss i dette mellomoppgjøret, sier hun.

Bakkerud bemerker at tonen også har vært fin under forhandlingene.

Nestleder Lill-Heidi Bakkerud ledet forhandlingene. Foto: Egil Brandsøy.

Da forhandlingene startet, understreket Bakkerud viktigheten av at oppgjøret gjenspeiler resultatene fra sokkeloppgjøret, for å få en sterkere harmonisering av lønns- og arbeidsvilkår i olje- og gassbransjen.

– Vi er alle en del av den samme olje- og gassindustrien som går historisk godt, sa hun.

Protokolltilførsel om reelle lokale forhandlinger

Industri Energi har tatt med følgende protokolltilførsel om viktigheten av å gjennomføre reelle lokale forhandlinger:

«Store grupper av arbeidstakere omfattet av Oljeserviceavtalen er individuelt avlønnet eller innplassert i lokale lønnssystemer/matriser. Lønnsutviklingen for disse grupper av ansatte omfattes ikke av de forbundsvise forhandlingene jf. OSA pkt. 3.30. Offshore Norge og Industri Energi vil fremheve viktigheten av å gjennomføre reelle lokale forhandlinger. Industri Energi fremhever i tillegg viktigheten av å sikre lønnsutvikling for alle.»

Knut Nesland (t.h) og Jan Inge Andersen (t.v) er med i forhandlingsutvalget til Industri Energi. Foto: Egil Brandsøy.

OSA-overenskomsten omfatter drøyt 30 leverandørbedrifter som er medlem i Offshore Norge. I tillegg gjelder overenskomsten for ytterligere 30 bedrifter med ansatte både offshore og på land.

Industri Energi har totalt rundt 5800 medlemmer innen oljeserviceområdet.

Nå vil forhandlingene fortsette lokalt ute i bedriftene for individuelt avlønnede offshore, kontoransatte på land og ansatte på lokal lønnsmatrise.

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at det det bare forhandles om økonomiske reguleringer, i motsetning til hovedoppgjør der man forhandler om hele overenskomstene. Det er ikke streikerett i mellomoppgjøret.

Forhandlingsutvalget: Fra venstre ser du Atle Bertelsen, Tord Erik Myhrvang og helt til høyre Kent Johnsen. Foto: Egil Brandsøy.

Forhandlingsutvalget:

Lill-Heidi Bakkerud, forhandlingsleder, Industri Energi
Einar Johannessen, forbundssekretær, Industri Energi
Gro Losvik, forbundssekretær, Industri Energi
Aase Fintland, Schlumberger Norge AS
Atle Bertelsen, Baker Hughes Norge
Kjell Vestly, Oceaneering
Morten Sivertsen, One Subsea
Kent Johnsen, Aker Subsea
Tord Erik Myhrvang, Oceaneering Asset Integrety
Arne Emil Wathne, Baker Hughes Norge
Stig Roar Lyse Rødne, Subsea 7
Trond Sørensen, Schlumberger Norge As
Aase Fintland, Schlumberger Norge AS
Jan Inge Andersen, Halliburton
Knut Nesland, Halliburton
Christopher Talgø, Archer Wellservice
Egil Brandsøy, kommunikasjon, Industri Energi