Forhandlinger 2018: Meklingen i LO-NHO-oppgjøret fortsetter på overtid

lørdag 7. april 2018

Partene i meklingen i LO-NHO oppgjøret har sagt seg villig til å fortsette utover meklingsfristen, som opprinnelig er satt til kl. 24.00 natt til søndag.

Det er riksmekler Nils Dalseide som på NRK Kveldsnytt melder at partene i meklingen i LO-NHO oppgjøret har sagt seg villig til å fortsette utover meklingsfristen.

LO refererer også til Dalseide på sine nettsider.

Det er Riksmekleren som uttaler seg mens meklingen pågår.