Meklingen er i gang på flyteriggoppgjøret

torsdag 27. juni 2019

Mekling på flyteriggoppgjøret startet torsdag formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Hvis ikke partene kommer til enighet vil 922 riggarbeidere bli tatt ut i streik.

Mekling på flyteriggområdet har startet. Foto: Atle Espen Helgesen
Mekling på flyteriggområdet har startet. Foto: Atle Espen Helgesen

– Vi møtes til mekling med mål om best mulig økonomisk resultat for våre medlemmer, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Hanslår fast at streikeberedskapen i forbundet er på topp.

Det er meldt plassfratredelse for 922 medlemmer på flyteriggavtalen, fordelt på 15 innretninger og 19 bedrifter på norsk sokkel.

Norges Rederiforbund er motpart og representerer arbeidsgiverne.

Brøt forhandlingene i mai

Industri Energi brøt 28.mai forhandlingene med Norges Rederiforbund i lønnsoppgjøret på flyteriggavtalen, som omfatter forbundets medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Som følge av bruddet i forhandlingene sa Industri Energi opp flyteriggavtalen 29. mai, med utløpsdato 13. juni 2019. Plassoppsigelse ble meldt til Riksmekleren og NR 6. juni. Melding om plassfratredelse for 922 medlemmer ble sendt 19. juni.

Plassfratredelsen gjelder ikke lærlinger, sykmeldte, permitterte eller medlemmer som er i permisjon.

Mulig streik fra fredag

Partene er innkalt til mekling hos Riksmekleren 27. juni. Meklingen vil bli ledet av mekler Anne Cathrine Frøstrup. Industri Energi har krevd mekling avsluttet innen klokken 24 natt til 28. juni.

Hvis man ikke kommer til enighet i meklingen blir det streik på flyteriggområdet fra 28. juni.

Industri Energi har 4150 medlemmer innenfor flyteriggområdet. Tallet inkluderer også medlemmer som jobber på utenlandsk sektor, midlertidig ansatte og langtidssykmeldte.

 

Forhandlingsutvalg:

Frode Alfheim,leder forhandlingsutvalget

Ronny Østebrød

Einar Åge Vae

Roald Hammer

Bjørn Rimereit

Chris Dale

Per Holstein

David Sundberg

Finn Arne Follestad

Kristian Enoksen

Bår Inge Pedersen

Frode Larsen

Jørn B Hansen

Irene Sandhåland

Nina Holmberg

Harald Hereid

Tor-Bjarte Jacobsen

John Ludvigsen

Robert de Vries

Arild Berntsen

Leif Harall Salomonsen

Jarl Arthur Dyrvik

Svein Markeset

Alexander Eliassen

Asle Reime

Øyvind Hopland

Fraser Knox