Medhold i krav om erstatning for urettmessig avskjed

En tidligere offshorearbeider fikk i Sør-Rogaland tingrett medhold i sitt krav om erstatning som følge av urettmessig avskjed. -Arbeidstakeren ble tilkjent full erstatning for sitt inntektstap, samt oppreisningserstatning, sier advokat Agnete Velde Jansson, IE&FLT, som førte saken i retten.

Grunnlaget for avskjeden var at den ansatte hadde fått trukket utgiftene til seks rotasjonsreiser fra arbeidsgivers betalingskort i stedet for sitt eget.

-Det var reisebyrået som hadde belastet arbeidsgivers kort i stedet for arbeidstakerens betalingskort, forklarer advokat Agnete Velde Jansson i IE&FLT.

Rettens flertall kom til at den ansatte hadde vist mangel på aktsomhet da han ikke hadde fanget opp at reisene ble belastet arbeidsgiver. Flertallet kunne likevel ikke se det godtgjort at dette var grovt uaktsomt eller forsettlig, for å oppnå en uberettiget fordel eller vinning.

– Slik flertallet i retten så det, kunne arbeidstakerens forhold ikke karakteriseres som et grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen som kunne begrunne avskjed, sier Velde Jansson.

Flertallet i retten mente at avskjed var unødvendig strengt overfor en eldre arbeidstaker med lang ansiennitet. Avskjeden var dermed urettmessig.

Arbeidstakeren ble tilkjent full erstatning for sitt inntektstap, samt 50.000 kroner i oppreisningserstatning. Dommen er nå rettskraftig.