Med hushjelpene i New York

«Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter» gikk i fjor til «International Domestic Workers Federation» (IDWF) og deres generalsekretær, Elizabeth Tang. IDWF brukte det meste av prispengene til å engasjere seg aktivt under FNs kvinnekonferanse i New York i mars i år. IE&FLT var med for å vise solidaritet og følge opp prisvinneren.

IDWF jobber for å bedre forholdene for de 75 millionene arbeidstakere i verden som er ansatt i private hjem. Disse hushjelpene, barnepasserne, kokkene og rengjørerne er en gruppe som svært ofte står uten rettigheter, er uorganisert og uten noen som beskytter dem. Svært ofte er de dårlig betalt og utsatt for trakassering og vold. Det er dessuten en gruppe som er vanskelig å organisere siden de oftest jobber alene. IDWF har klart å organisere 670.000 av dem, men er en fattig organisasjon som er avhengig av økonomisk støtte og solidaritet fra andre.

Pengene fra Arthur Svensson-prisen var derfor et kjærkomment bidrag som gjorde det mulig for dem at representanter fra mange ulike land kunne delta og engasjere seg under den viktige kvinnekonferansen «Commission on the Status of Women (CSW68)», den største årlige FN-samlingen om kjønnslikestilling og kvinners myndiggjøring, som ble holdt fra 11. til 22. mars.

4.800 representanter fra sivilsamfunnet over hele verden deltok på konferansen, deriblant mange fra fagbevegelsen. Årets hovedtema var “Accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective”.

I løpet av to uker deltok IDWF-delegatene fra land som Argentina, Jamaica, India, Bangladesh, Den dominikanske republikk og USA aktivt på arrangementer og drev nettverks- og påvirkningsarbeid for rettighetene til hushjelper. Høydepunktet var organisasjonens eget arrangement med temaet «Sentrere anstendig arbeid for hushjelper i omsorgsøkonomien».

Espen Løken i dialog med Signe Engli fra det norske konsulatet om Svensson-prisen og IE&FLT sitt internasjonale engasjement.

De oppsummerer selv deltakelsen som en suksess. Delegatene var med på å synliggjøre hushjelper som ryggraden i omsorgsøkonomien i verden og plassere hushjelpers prioriteringer, krav, rettigheter og behov på den globale omsorgsagendaen.

IE&FLT viser støtte

Espen Løken som er ansvarlig for forbundets arbeid med Arthur Svensson-prisen deltok noen dager på konferansen og hadde møter med IDWFs delegasjon for å vise støtte og som ledd i oppfølgingen vi gjør med alle prisvinnere. Han sier at deres engasjement og aktivitet disse dagene imponerte – ikke minst samholdet og humøret de viste. Underveis ble det også tid til et sosialt og faglig treff med hushjelpenes organisasjon i New York.

Internasjonal fagbevegelse deltok aktivt

International Trade Union Confederation (ITUC) – «verdens-LO» – oppsummerer også konferansen som vellykket selv om det fortsatt er langt fram. ITUC trekker særlig fram at det var enighet om at lovpålagte eller forhandlede minstelønninger er avgjørende for å bekjempe fattigdom blant kvinner, og at det må skje en overgang fra uformelt til formelt arbeid og en universell sosial beskyttelse. Videre hvor viktig det er med offentlige investeringer i omsorgsøkonomien, sosial infrastruktur, inkludert universelle sosiale tjenester og støtte basert på likestilling og ikke-diskriminering, for å ta tak i problemet med ulønnet omsorgsarbeid og fremme anstendig arbeid for kvinner.

Du kan lese mer om Arthur Svensson-prisen her: https://www.svenssonstiftelsen.com/

og om hvorfor IDWF fikk Arthur Svensson-prisen her: https://www.svenssonstiftelsen.com/prisvinnere