Markerer 50 år siden Ekofisk ble funnet

Forbundsleder Frode Alfheim (tv) og leder i Ekofisk-komiteen Eirik Birkeland deltar på markeringen på Ekofisk torsdag. Her under innsjekk på Sola i morges. Foto: Atle Espen Helgesen
Forbundsleder Frode Alfheim (tv) og leder i Ekofisk-komiteen Eirik Birkeland deltar på markeringen på Ekofisk torsdag. Her under innsjekk på Sola i morges. Foto: Atle Espen Helgesen

torsdag 24. oktober 2019

-Funnet av Ekofisk 25. oktober 1969 forandret Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim. I dag deltar han og leder i Ekofisk-komiteen Eirik Birkeland på en markering ute på Ekofisk.

Under innsjekk på heliporten på Sola grytidlig i morges understreker Frode Alfheim at funnet av Ekofisk har gjort at Norge gikk fra å være et relativt fattig land til å bli et av verdens rikeste.

-Vi har kvittet oss med all utenlandsgjeld og bygd opp verdens største pensjonsfond. Samtidig har vi bygd opp en svær industri knyttet til olje- og gassindustrien vår som sysselsetter nær 200.000 mennesker direkte og indirekte over hele landet, sier Alfheim.

Han understreker at den norske olje- og gassindustrien alltid har vært underlagt strenge krav til utslipp, helse, miljø, sikkerhet, men også krav om god ressursforvaltning.

– Det har gjort vår offshoreindustri verdensledende, sier han.

Første drivverdige funn

Det var riggen “Ocean Viking” som fant Ekofisk. Foto hentet fra Ekofisk-komiteen.
Det var riggen “Ocean Viking” som fant Ekofisk. Foto hentet fra Ekofisk-komiteen.

Etter en rekke så å si tørre hull var troen på å finne olje i Nordsjøen laber og de fleste oljeselskapene i ferd med å gi opp videre leting høsten 1969.Det første oljefunnet var Balder i 1967, men funnet ble ikke ansett som drivverdig før på 1990-tallet.

Phillips-ledelsen ønsket også å trekke seg ut.Men selskapet hadde én brønn igjen på boreprogrammet som det ifølge konsesjonskravene var pålagt å gjennomføre. Samtidig løp dagratene for å leie boreriggen «Ocean Viking» enten den boret eller ikke. Dermed bestemte Phillips seg for å bore den siste brønnen i boreprogrammet.

Det verserer flere datoer for akkurat hvilken dag som bør markere funnet, men 25. oktober 1969 brøt borekronen inn i krittreservoaret på Ekofisk. Lille julaften samme året erklærte selskapet funnet som drivverdig overfor norske myndigheter.

Ekofisk var verdens største petroleumsfelt til havs da det ble oppdaget. Det består av et inntil 200 meter tykt olje- og gassførende lag ikalkstein, cirka 3000 meter under havbunnen.

Skal produsere i minst 40 år til

Ekofisk har gjennomgått en omfattende ombygging for å kunne være i drift i ytterligere 40 år. Foto: ConocoPhillips
Ekofisk har gjennomgått en omfattende ombygging for å kunne være i drift i ytterligere 40 år. Foto: ConocoPhillips

Ekofisk er blant de aller største oljefeltene på norsk sokkel med totale reserver på over 5 milliarder fat. Til sammenlikning inneholder Johan Sverdrup rundt 2 milliarder fat og Goliat cirka 200 millioner fat olje.

Produksjonen startet i 1971 og etter planen skal Ekofisk produsere i minst 40 år til.

Da Ekofisk ble funnet var det antatt at 17 prosent av oljen var utvinnbar. I dag er det klart at det vil nå en utvinningsgrad på over 50 prosent. Det er anslått at feltet til nå har gitt over 2500 milliarder kroner i inntekter i dagens kroneverdi.

Feltsenteret består av syv plattformer som er knyttet sammen med gangbroer. Omlag 550 personer jobber her til enhver tid.

Dannet grunnlaget for fagbevegelsen offshore

Ingen andre olje- og gassfelt har så mange Industri Energi-medlemmer som Ekofisk. Nær 800 operatøransatte er organisert i forbundet gjennom Ekofisk-komiteen, pluss 80 kokker og renholdere som er medlemmer gjennom ESS-klubben. I tillegg kommer borecrew og oljeservicepersonell.

Ekofisk-komiteen ble opprettet allerede i 1974 og la grunnlaget for fagbevegelsen offshore.

-Med etableringen av Ekofisk-komiteen tok de ansatte selv ansvar for utviklingen av sine lønns- og arbeidsvilkår. Og vi ser ennå spor etter den første avtalen i 1975 i dagens operatøravtale, sier Eirik Birkeland som er leder i Ekofisk-komiteen.

Ekofisk-komiteen var med og stiftet OFS, men gikk i 1996 kollektivt over til Nopef (nå Industri Energi). – Da snudde maktforholdet på norsk sokkel og LO/Nopef ble størst, sier Frode Alfheim.

Snakker for de ansatte med én stemme

Organisasjonsgraden på Ekofisk er bortimot hundre prosent. Og Ekofisk-komiteen er omtrent enerådende som klubb i operatørselskapet ConocoPhillips.

-Ekofisk-komiteen har en svært sterk posisjon i ConocoPhillips. Foreningen har kunnet snakke for de ansatte med én stemme. Det har vært en suksess både for de ansatte og selskapet, sier Frode Alfheim.

-Siden det omtrent ikke finnes konkurrerende forbund i selskapet slipper vi å bruke mye energi på organisasjonskamp. Dermed kan vi bruke all tiden og energien vår på saker for medlemmene og dialog med ledelsen, utdyper Eirik Birkeland.

I dag, 24. oktober, er Alfheim og Birkeland ute på Ekofisk for å markere funnet av feltet sammen med en rekke prominente gjester som olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg, konsernsjef i ConocoPhillips Ryan Lance, fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak, ordfører i Sola Tom Henning Sletthei, samt påtroppende oljedirektør Ingrid Sølvberg og direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold.