Løslatt, men ikke frie: Årets Arthur Svensson-vinnere nektes å forlate Kasakhstan – tomme stoler på prisutdelingen

Irakli Petriashvili (ITUC), som mottok prisen på vegne av vinnerne siden de har utreisenekt. Til høyre Frode Alfheim, leder av Arthur Svensson-priskomiten og forbundsleder i Industri Energi. Foto: Rikke Jeppson.
Irakli Petriashvili (ITUC), som mottok prisen på vegne av vinnerne siden de har utreisenekt. Til høyre Frode Alfheim, leder av Arthur Svensson-priskomiten og forbundsleder i Industri Energi. Foto: Rikke Jeppson.

onsdag 13. juni 2018

De tre Kasakhstanske fagforeningslederne Larisa Kharkova, Nurbek Kushakbaev og Amin Eleusinov kjemper en modig kamp for retten til å organisere seg og for arbeidstakeres rettigheter. Kampen har en høy pris. To av dem har vært fengslet, og alle tre har utreiseforbud. Derfor var det tre tomme stoler på Arthur Svensson-seremonien i dag.

– På vegne av priskomiteen vil jeg gratulere den uavhengige fagbevbegelsen i Kasakhstan, representert ved Larisa Kharkova, Nurbek Kushakbaev og Amin Eleusinov med årets Arthur Svensson-pris, sa priskomiteleder og forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim da prisen ble delt ut på Håndverkeren i Oslo onsdag 13. juni.

– Larisa Kharkova, Nurbek Kushakbaev og Amin Eleusinov, til felles med våre tidligere prisvinnere, har dere organisert streiker og demonstrasjoner. Dere representerer arbeidere som har blitt fengslet, skutt og til og med drept. Dere har gjort langt mer enn forventet; dere har vært villige til å sette dere selv i fare for å forsvare arbeidstakeres rettigheter.

– Vi er stolte av å ha dere blant våre prisvinnere.

Fagforeningsfolk i Kasakhstan er under sterkt press. Allikevel har prisvinnerne drevet fagorganisering og stått opp for faglige rettigheter til tross for kontinuerlige angrep fra egne myndigheter. Larisa Kharkova, Nurbek Kushakbaev og Amin Eleusinov har alle betalt en svært høy pris for sitt engasjement.

Kharkova har både reiseforbud og lever med ubetalelige bøter. De to siste har vært fengslet, og har nå reiseforbud. Derfor var ingen av dem i Oslo i dag for å motta prisen. Irakli Petriashvili fra den internasjonale fagforeningssammenslutningen ITUC ble overrakt prisen på deres vegne.

Takketale via video

Via videoopptak takket LarisaKharkova takket for prisen og fortalte om den svært pressede situasjonen de lever under:

– Vi kan ikke være tilstede i dag under denne høytidelige seremonien, men vi er veldig takknemlige for deres støtte og solidaritet.

– Da vi startet med uavhengige fagforeninger i Kasakhstan, hadde vi et håp om at de ville bli en del av sivilsamfunnet og at vi endelig ville få til en sivilisert utvikling i fagbevegelsen, og kunne arbeidstakernes rettigheter og grunnleggende rett til arbeid og anstendig lønn.

– Myndighetene ville det dessverre annerledes. I løpet av noen måneder la de ned tre store fagforbund og en stor organisasjon som vi har brukt 8 måneder på å bygge opp, slik at den fikk leve i mindre enn ett år, og vi fikk ikke gjennomføre konferansen vår. To av lederne ble dømt til 2,5 års fengsel, mens jeg ble idømt frihetsinnskrenkning for 4 år, sa hun på videoopptak fra Kasakhstan.

– Urett mot arbeidere i Kashakstan, er urett mot alle arbeidere

Frode Alfheim roste den Kasakstanske fagbevegelsen for sin modige kamp, og han trakk frem hvor viktig det er å stå sammen og styrken i samholdet:

– Det er et sterkt bånd mellom organiserte arbeidere. En følelse av solidaritet som er vanskelig å beskrive for de som ikke har opplevd det selv. Et bånd som er vanskelig å forstå for de som aldri har tatt del i kampen og aldri stått opp for andres rettigheter, sa Alfheim.

– Dere har ofret mye. De gjentatte angrepene har ikke stoppet dere. Ikke bare har dere fortsatt med å organisere arbeidere i Kasakhstan. Dere har også tatt skrittet ut over deres egne landegrenser, ut til den internasjonale fagbevegelsen – og responsen har vært enorm, sa han.

– Vi er dypt imponert over deres mot, og det er en ære å stå side om side med dere.

Kushakbaev og Eleusinov er nå løslatt, men som Alfheim understreket:

– Selv om ingen av dem er fengslet lengre, er de fortsatt ikke frie. De har ikke frihet til å reise, til å drive med organisering eller til å være her i dag og bli feiret.

– Vi gir oss ikke gi oss før alle arbeidstakere har retten til å danne og bli med i fagforeninger i Kasakhstan!

– I dag feirer vi ikke bare arbeidsfolk i Kasakhstan og deler ut en pris. Vi gjør også verden mindre.

– Vår bevegelse er en internasjonal bevegelse, og ledere i alle land og selskaper må være klar over at vi også er en solidaritetsbevegelse.

– Det er et sterkt bånd mellom organiserte arbeidere. En følelse av solidaritet som er vanskelig å beskrive for de som ikke har opplevd det selv. Et bånd som er vanskelig å forstå for de som aldri har tatt del i kampen og aldri stått opp for andres rettigheter, sa Alfheim.

– Dere har ofret mye. De gjentatte angrepene har ikke stoppet dere. Ikke bare har dere fortsatt med å organisere arbeidere i Kasakhstan. Dere har også tatt skrittet ut over deres egne landegrenser, ut til den internasjonale fagbevegelsen – og responsen har vært enorm, sa han.

– Vi er dypt imponert over deres mot, og det er en ære å stå side om side med dere.

Kushakbaev og Eleusinov er nå løslatt, men som Alfheim understreket:

– Selv om ingen av dem er fengslet lengre, er de fortsatt ikke frie. De har ikke frihet til å reise, til å drive med organisering eller til å være her i dag og bli feiret.

– Vi gir oss ikke gi oss før alle arbeidstakere har retten til å danne og bli med i fagforeninger i Kasakhstan!

– I dag feirer vi ikke bare arbeidsfolk i Kasakhstan og deler ut en pris. Vi gjør også verden mindre.

– Vår bevegelse er en internasjonal bevegelse, og ledere i alle land og selskaper må være klar over at vi også er en solidaritetsbevegelse.

– Urett mot arbeidere i Kashakstan, er urett mot alle arbeidere. Mot alle land, og mot alle bransjer.

– Arthur Svensson-prisen er en påminnelse om at ingen arbeidstakere skal stå alene.

Fra seremonien 13. juni. Foto: Rikke Jeppson.
Fra seremonien 13. juni. Foto: Rikke Jeppson.

Den internasjonale fagforeningsprisen ble opprettet av Industri Energi i 2010 og deles ut hvert år til organisasjoner eller personer som utmerker seg i kampen for retten til å organisere seg og for arbeidstakeres rettigheter.

Frode Alfheim takket de øvrige medlemmene av priskomiteen. Komiteen består av representanter for en bred norsk så vel som internasjonal fagbevegelse:

  • Frode Alfheim (komiteleder), forbundsleder Industri Energi
  • Gerd Kristiansen, tidligere LO-leder
  • Trine Lise Sundnes, forbundsleder Handel og Kontor
  • Liv Tørres, direktør vedNobels Fredssenter og tidligere leder av Norsk Folkehjelp
  • Atle Høie, visegeneralsekretær i den globale fagforeningen IndustriAll og nestleder i Norsk Folkehjelp
  • Haldis Holst, visepresident i Education International og tidligere nestleder i Utdanningsforbundet
  • Randi Bjørgen, tidligere av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

På seremonien var det også innlegg fra LO-leder Hans Christian Gabrielsen og Nobels Fredssenter-direktør Liv Tørres; varaordfører i Oslo, Khamshajiny Gunaratnam; Mihra Rittman fra Human Rights Watch; Irakli Petriashvili , ITUC; Boris Kravchenko fra den russiske fagforbunds-konføderasjonen KTR; samtale med Hydro-leder Svein Richard Brandtzæg og Yara-leder Svein Thore Holsether, ledet av vår hovedtillitsvalgte på Glencore i Kristiansand Cay Nordhaug; solidarisk oljearbeiderhilsen fra Ann Ørjebu ogKristian Hogstad, leder virksomhetsstyring i Vinmonopolet.

Grorud arbeiderkor og Monical Heldal stod for musikalske innslag.

Under seremonien var det også samtale mellom Yara og Hydro sine toppsjefer Svein Thore Holsether (til venstre) og Svein Richard Brandtzæg, og vår egen lokale fagforeningsleder på Glencore nikkelverk i Kristiansand, Cay Nordhaug. Hovedbudskapet fra de to topplederne var soleklart: Fagforeninger og trepartssamarbeid er ikke bare riktig, det er også smart – “bra for business”, som de sa.
Under seremonien var det også samtale mellom Yara og Hydro sine toppsjefer Svein Thore Holsether (til venstre) og Svein Richard Brandtzæg, og vår egen lokale fagforeningsleder på Glencore nikkelverk i Kristiansand, Cay Nordhaug. Hovedbudskapet fra de to topplederne var soleklart: Fagforeninger og trepartssamarbeid er ikke bare riktig, det er også smart – “bra for business”, som de sa.

Priskomiteens begrunnelse for tildelingen av Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter 2018

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter i 2018 tildeles den uavhengige fagbevegelsen i Kasakhstan, representert ved Larisa Kharkova, Nurbek Kushakbaev og Amin Eleusinov. Den uavhengige fagbevegelsen i Kasakhstan er under sterkt press. Allikevel har prisvinnerne drevet fagorganisering og stått opp for faglige rettigheter til tross for kontinuerlige angrep fra egne myndigheter. Det er et arbeid som har hatt store personlige kostnader. To av dem sitter i fengsel og den tredje lever med strenge restriksjoner. Alle har fått store bøter og fagorganisasjonen er forbudt.

Nurbek Kushakbaev og Amin Elusinov var begge sentrale da oljefagforeningen i selskapet OCC organiserte en sultestreik med over 600 arbeidere i 2017. Streiken var i solidaritet med landets uavhengige faglige sammenslutning, KNPRK, som ble nektet å registrere seg som et resultat av stadig mer brutale anti-fagforeningslover. Både Kushbakbaev, som ledet oljefagforeningen og Elusinov, som organiserte sultestreiken, ble dømt til fengselsdommer som et direkte resultat av dette engasjementet.

Larisa Kharkova har ledet den uavhengige, faglige sammenslutningen KNPRK i en tid myndighetene stadig har slått ned på grunnleggende rettigheter i arbeidslivet og til slutt tvunget sammenslutningen av frie fagforeninger til nedleggelse. Også hun ble arrestert som et direkte resultat av sultestreiken i 2017.

Myndighetene i Kasakhstan har nektet å anerkjenne uavhengige fagforeninger helt siden 2015, da det ble dannet fagforeninger innenfor sektorer som olje, helse og bygg. Å stå opp mot myndighetens vilje i denne saken har vært viktig for livene til mange arbeidsfolk, i tillegg til at standhaftigheten har fått verdens øyne opp for den dystre situasjonen for faglige rettigheter i Kasakhstan.

Kharkova lever i dag med sterke restriksjoner knyttet til reise og involvering i faglige og sivile organisasjoner og sliter med store bøter pålagt av myndighetene. Kusbhakbaev og Eleusinov sitter fortsatt i fengsel. De tre fagforeningsfolkene, som representerer fagbevegelsen i Kasakhstan, har utvist et stort mot ved å stå imot en regjering som har motarbeidet deres grunnleggende rettigheter gjennom langt tid. Deres situasjon i dag illustrerer også virkeligheten for tusenvis av ufrie fagforeningsfolk over hele verden.

Kasakhstan er et land med store ressurser og er en betydelig økonomi. Landet er i dag verdens 42. største eksportøkonomi og er viktig for hele regionen. En sterk og uavhengig fagbevegelse er det viktigste redskapet for at landets ressurser skal fordeles rettferdig.

Retten til å organisere seg i fagforeninger er en grunnleggende menneskerettighet. Disse rettighetene trues og brytes når ledende fagforeningsfolk blir utsatt for rettslig forfølgelse på usaklig grunnlag.