Enighet i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO, ingen streik. Godt oppgjør med økt kjøpekraft og lavlønnsløft

Forbundsleder Frode Alfheim er godt fornøyd med resultatet fra lønnsoppgjøret og meklingen på LO/NHO-området.
Forbundsleder Frode Alfheim er godt fornøyd med resultatet fra lønnsoppgjøret og meklingen på LO/NHO-området.

mandag 1. april 2019

Meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO gir økt kjøpekraft til alle og ekstra løft for de lavest lønte. Alle som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på kr. 2,50 pr time. Lavlønnstillegget er kr. 2,- pr time. Rammen er på 3,2 prosent.

– Totalt sett er dette et svært godt resultat. I løpet av to år har vi fått løftet de lavtlønte 4 kroner og 50 øre i timen – i tillegg til at de også får det generelle tillegget. Dette betyr at lavtlønnsprofilen og målet om utjevning er godt ivaretatt, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

– Det generelle tillegget på 2,50 er også et godt resultat, og målet med å gi økt kjøpekraft til alle etter mange år med moderasjon dermed oppnådd, sier Alfheim.

LO lederHans Christian Gabrielsen er også fornøyd med oppgjøret:

– Våre medlemmer har tatt ansvar i dårlige tider, nå var det deres tur til å få sin del av kaka, sier han og legger til at dette er det beste resultatet på mange år (les LOs pressemelding).

Forbundsleder Frode Alfheim takker LO-lederen for måten han ledet forhandlingsdelegasjonen vår på.

– Hans Christian Gabrielsen fortjener ros for svært godt arbeid, og jeg vil samtidig takke LO-delegasjonen for samarbeidet underveis.

Forhandlingene gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene tidligere i mars. Partene har sittet hos Riksmekleren i Oslo siden lørdag 30. mars klokken 12.00, og hadde frist til klokken 24.00 natt til i dag.Etter å ha meklet på overtid kom LO og NHO til enighet hos Riksmekleren klokken 13.30 mandag 1. april, og den varslede streiken for 23.000 LO-medlemmer er dermed avverget.

De viktigste resultatene

  • Et generelt tillegg på kr 2,50 pr time, dvs kr 4875,- i året til alle.
  • Et lavlønnstillegg på 2 kr pr time, dvs kr 3900,- i året til alle på overenskomster der gjennomsnittlig lønn ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, totalt 8775,- i året. (Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 478.023 i året. 90 prosent er kr 430.221)
  • Totalt vil rundt 22 prosent av alle arbeidstakere som omfattes av lønnsoppgjøret LO-NHO få lavlønnstillegget.Lavlønnstillegget vil særlig komme kvinnene til gode. Nær halvparten av alle som får lavlønnstillegg er kvinner, mens kvinneandelen i alt er om lag 23 prosent. Her er enoversikt over overenskomster som får lavlønnstillegget.

Videre har partene i dette oppgjøret fått på plass rammene for den såkalte «Sliterordningen», som NHO, LO og YS ble enige om i hovedoppgjøret 2018. Formålet med Sliterordningen skal være å yte en ekstra ytelse til de som går av med AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av.

Årets lønnsoppgjør er mellomoppgjør. Det betyr at det kun forhandles om kroner og ører. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor alle bestemmelser i tariffavtalene/overenskomstene og for eksempel spørsmål som pensjon, forhandles om.

Meklingsresultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget. LOs representantskap skal ta stilling til meklingsresultatet 23. april 2019

Veien videre

Det er de sentrale forhandlingene mellom LO og NHO som nå er i mål. I løpet av de neste månedene skal rammen videreforhandles ned på overenskomst-nivå, altså avtalene som gjelder på de ulike bransjeområdene. For de fleste av våre medlemmer er det i tillegg til det igjen, lokale forhandlinger på hver enkelt bedrift.

Merk at dette oppgjøret gjelder våre medlemmer som jobber på en bedrift som har avtale med NHO. Jobber du på for eksempel flyterigg, er det egne forhandlinger (mellom oss og Norges Rederiforbund) som gjelder.

 

Se også Riksmeklerens møtebok (protokollen)