Lønnsoppgjøret 2019: Fakta om den nye Sliterordningen for de som går av med pensjon før 65 år

Sliterordningen skal gi litt ekstra til de som har stått i tøft arbeid og går av før de har fylt 65 år. Foto: Chetan Bisariya, Flickr.
Sliterordningen skal gi litt ekstra til de som har stått i tøft arbeid og går av før de har fylt 65 år. Foto: Chetan Bisariya, Flickr.

torsdag 11. april 2019

I årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO kom også hovedrammen for den nye «Sliterordningen» , også kjent som «Slitertillegget», på plass. Ordningen skal gi en ekstra ytelse til de som må gå av med pensjon tidlig.

I hovedoppgjøret 2018 ble NHO, LO og YS enige om at Sluttvederlagsavtalen mellom NHO og LO skulle avvikles, og pengene overføres til en ny ordning– Sliterordningen.

Sliterordningener fortsatt i etableringsfasen, men mye har nå kommet på plass.

 

Hvor mye penger kan du få?

Full ytelse tilsvarer 0,25 G per år for personer født i 1963 eller senere (G= grunnbeløp i folketrygden, som per 1. mai 2018 kr 96 883 ), altså 24.220 kroner i tillegg til den øvrige pensjonen din.

Ordningen er gradert. Man får mest hvis man begynner å ta den ut ved 62 år, og gradvis mindre for hvert år man venter med å gå av.

Ytelsen er gradert slik:

  • Ved uttak ved fylte 62 år får man full ytelse.
  • Ved uttak ved fylte 63 år får man 2/3 av full ytelse.
  • Ved uttak ved fylte 64 år får man 1/3 av full ytelse.

Det er flere andre bestemmelser om ordningen, for en full oversikt sjekk Fellesordningen for AFP sin hjemmeside.

Hvordan søke? Selv om mye er på plass må man vente litt til før det er mulig å søke på ordningen, men ordningen vil få tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019. Informasjon om hvordan søke blir da publisert på overnevnte webside.