Lønnsforhandlinger på møbel er gjennomført

onsdag 29. mai 2019

Dette innebærer altså at alle som jobber i møbelindustrien er garantert en lønnsøkning på kr. 2,50 i timen, men at minstelønnen løftes med kr. 3,50.

Oppgjøret mellom LO og NHO ble avsluttet 1. april etter å ha vært til mekling hos Riksmekleren. I forhandlingene nå mellom oss og Norsk Industri og oss var det kun minstelønnssatsen som ble regulert.

Utover dette har man rett til lokal forhandlinger med mulighet for å hente ut ytterligere kroner, selv om dette kan være vanskelig på bedrifter der lønnsomheten er lav.

Fra Industri Energi deltok Asle Reime og Nina Helland, og fra Norsk Industri Hans Martin Møllhausen og Egil Sundet.

Last ned protokoll fra møbel-forhandlingene