Lønnsforhandlingene for vask og rens er avsluttet

Forhandlingsutvalget til Industri Energi overleverer kravene til Norsk Industri
Forhandlingsutvalget til Industri Energi overleverer kravene til Norsk Industri

mandag 20. mai 2019

Mellomoppgjøret for vaskeri- og renseribedrifter i Industri Energi og motpart Norsk Industri ble mandag 20. mai avsluttet. Oppgjøret gir de ansatte en generell lønnsøkning på 5 kroner.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor alle bestemmelsene i tariffavtalene/overenskomstene – som arbeidstid og ferie, også forhandles om.

Årets oppgjør gir våre medlemmer innen vask og rens et generelt kronetillegg på 5 kroner som tilsvarer 3,85 posent på begynnerlønnen (inkludert overheng på 1, 1 prosent). Dette er også inkludert lavlønnstillegget fra de sentrale LO/NHO-forhandlingene. Skiftsatsene økes med 2,8 prosent i henhold til industrigjennomsnittet i fjor. Det er ingen lokale forhandlinger på denne tariffavtalen.

– Dette er en normallønnsavtale uten lokal forhandlingsrett og vi hadde håpet å få mer ut av de sentrale forhandlingene. Vi er skuffet, men tar tilbudet til etteretning sier forhandlingsleder Asle Reime.

De nye lønnssatsene blir (etter ansiennitet):

 • 10 år: 202,34 kroner per time
 • 7 år: 199,34 kroner per time
 • 4 år: 194,80kroner per time
 • 2 år: 190,82 kroner per time
 • Begynnerlønn: 186,86 kroner per time

De nye skifttilleggene blir:

 • Ettermiddagsskifttillegg: 14,53 kroner per time
 • Nattskifttillegg: 21,64 kroner per time
 • Søndagstillegg: 46,43 kroner per time
 • Skiftarbeid ved helligdager: 106,14 kroner per time

Forhandlingsutvalget til Industri Energi

Områdeansvarlig Asle Reime i Industri Energi var forhandlingsleder. Fra Industri Energi sentralt stilte også forbundssekretær Charlotte Dyrkorn.

Utvalget bestod ellers av følgende lokale tillitsvalgte:

 • Ann-Laila Lintunen – Hygienisk vask og Rens AS (Kjemisk Arbeiderforening avdeling 88)
 • June Øksnes – Nor Tekstil Fonnes (Fonnes Kjemiske Fagforening)
 • Inger Hilde Dreyer – Nor Tekstil Molde (Molde Kjemiske Fagforening)
 • Aud Karin Krokstad – Sentralvaskeriet (Rakkestad Kjemiske Fagforening)
 • Irene Halvorsen – Berendsen Herbergåsen (Herbergåsen Kjemiske Fagforening)
 • Bertil Haugen – Nor Tekstil Trondheim (Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening)

Avtalenomfatter nærmere 650 av Industri Energis medlemmer.