Lønnsforhandlingene for flyteriggansatte er i gang

Industri Energis forhandlingsutvalg. Foto: Atle Espen Helgesen
Industri Energis forhandlingsutvalg. Foto: Atle Espen Helgesen

mandag 27. mai 2019

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund startet klokken 1100 mandag i Oslo. –Vi forventer et skikkelig lønnsløft for riggansatte i år, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Frode Alfheim viser til at riggselskapene opplever betydelig økning i aktiviteten og at selskapene trenger flere ansatte.

– Konkurransen om arbeidskraft er hard og vi må sørge for at riggnæringen framstår som lønnsmessig attraktiv, sier han.

Han understreker at faste jobber skal legges til grunn for nye ansettelser.

Alfheim minner også om at den norske modellen forutsetter et sterkt organisert arbeidsliv der de sentrale forhandlingene skal være førende for lønnsutviklingen.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønnsregulering. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene. Samtidig er ikke flyteriggavtalen er del av LO-NHO-oppgjøret. Det betyr at Industri Energi har streikerett på avtalen også i år.

Flyteriggavtalen gjelder for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Industri Energi har 4150 medlemmer innenfor flyteriggområdet. Tallet inkluderer også medlemmer som jobber på utenlandsk sektor, midlertidig ansatte og langtidssykmeldte.

Forhandlingsutvalg:

Frode Alfheim,leder forhandlingsutvalget

Ronny Østebrød

Einar Åge Vae

Roald Hammer

Bjørn Rimereit

Chris Dale

Espen Kristoffersen

Per Hostein

David Sundberg

Finn Arne Follestad

Jan Inge Olsen

Andreas Julseth

Bår Inge Pedersen

Frode Larsen

Jørn B Hansen

Irene Sandhåland

Nina Holmberg

Harald Hereid

Tor-Bjarte Jacobsen

John Ludvigsen

Robert de Vries

Roar Johansen

Arild Berntsen

Kenneth Drageide

Leif Harall Salomonsen

Svein Markeset

Alexander Eliassen

Vidar Kaspersen

 

Fra forbundet:

Asle Reime

Terje Valskår

Øyvind Hopland

Gro Losvik

Fraser Knox

Atle Espen Helgesen

Kjell Bjarne Eide

Wayne Pena