Lokalbefolkningen tvang fram samfunnsansvar fra oljeindustrien i Sør-Sudan

Lokalbefolkningen i Melut i Sør-Sudan demonstrerer for økt lokal verdiskaping av oljevirksomheten i landet. Foto: Norsk Folkehjelp
Lokalbefolkningen i Melut i Sør-Sudan demonstrerer for økt lokal verdiskaping av oljevirksomheten i landet. Foto: Norsk Folkehjelp

fredag 18. september 2020

Lokalbefolkningen i Melut i Sør-Sudan har, sammen med lokale grasrotorganisasjoner, tvunget oljeselskaper til å bidra til lokal utvikling. –Det er gledelig å se at man gjennom fredelig dialog klarer å legge press på selskapene slik at mer verdiskaping blir igjen lokalt, sier internasjonal rådgiver i Industri Energi, Amalie Hilde Tofte.

Området Melut i det nordlige Sør-Sudan er rikt på olje og viktig for landet som får 98 prosent av sine inntekter fra oljeproduksjonen. Men lite ingenting av disse inntektene har til nå tilfalt lokalsamfunnene der oljeproduksjonen foregår.

Gjennom fredelige protester, demonstrasjoner og en underskriftskampanje, har lokalsamfunnet i Melut klart å få oljeselskapet Dar Petroleum Operating Company (DPOC) og oljedepartementet til forhandlingsbordet. Kravet var at oljeselskapet og de sentrale myndighetene må følge loven slik at tre prosent av oljeinntektene skal komme lokalsamfunnet til gode.

Partene har nå inngått en intensjonsavtale som sier at oljeselskapet og myndighetene skal omfordele deler av inntektene slik at lokalsamfunnet får tilgang til helsetjenester og rent vann. Det skal også gjennomføres en kartlegging av miljøkonsekvensene av oljeproduksjonen og gis tilgang til lokale arbeidsplasser for ungdom.

-Industri Energi støtter Norsk Folkehjelp sitt Olje for utvikling-program i Sør-Sudan med 400.000 kroner per år. Målet er å demokratisere og lære lokalbefolkningen hvordan de kan påvirke politisk og samtidig bygge opp en oljearbeiderfagforening i landet. Og det er svært gledelig å se at lokalbefolkningen gjennom fredelige prosesser klarer å påvirke oljeselskapene og myndighetene, sier Amalie Hilde Tofte.

Hun viser til at det tidligere har vært null dialog mellom partene.

Sør-Sudan ble løsrevet fra Sudan i 2011. Og det var stor optimisme rundt frigjøringen og stort håp om at oljeressursene skulle bidra til en positiv utvikling for befolkningen. All oljeproduksjon er på land, men det har knapt vært noen lokalt ansatte i selskapene.

-Sør-Sudan har lenge vært preget av borgerkrig, men de to siste årene har vi sett klare forbedringer. Det er svært gledelig å få positive nyheter fra landet som har hatt det så vanskelig i så mange år. Vi ser også at det nå tas inn lokale arbeidere i forbindelse med oljeproduksjonen, slik kan man får bygd kompetanse og sørget for at mer av verdiskapingen blir igjen i lokalsamfunnene, sier Tofte.

-Dette viser at er viktig at man ikke gir opp når det er vanskelig, sier hun.

Samarbeidsavtalen mellom Industri Energi og Norsk Folkehjelps arbeid i Sør-Sudan er forlenget med ett år, til neste års landsmøte. – På landsmøtet høsten 2021 må vi gjøre en ny vurdering om vi fortsatt skal støtte dette prosjektet eller bytte til et annet prosjekt i et annet land, sier hun.