LO-lederen gir full støtte til streikende Industri Energi-medlemmer

LO-leder Peggy Hessen Følsvik forsikrer streikende Industri Energi-medlemmer om at de har Landsorganisasjonen sin fulle støtte. -Dere skal vite at hele LO-familien med over 970.000 medlemmer står sammen med dere og støtter dere, sier hun.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, LO-sekretær Are Tomasgard og arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug i Industri Energi tok tirsdag turen til Sørlandet for å treffe streikende Industri Energi-medlemmer ved Glencore Nikkelverket og Elkem Carbon i Kristiansand.

Foran inngangsporten til Nikkelverket sier LO-lederen at denne konflikten handler om viktige prinsipper i arbeidslivet.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik møter streikende ved Nikkelverket i Kristiansand. Foto: Atle Espen Helgesen

-De ansatte skal ha sin del av verdiskapingen som skjer i bedriftene. Nettopp derfor er kravet om lokal aksjonsrett viktig. På vegne av hele LO-familien med 25 forbund og over 970.000 medlemmer vil jeg si at dere har vår fulle støtte, sier Følsvik til streikevaktene.

Hun legger ikke skjul på at det kan være tøft å stå i en streik, særlig hvis den trekker ut i tid. -Men samhold gir styrke og det er nettopp det som trengs i en streik, sier hun.

Norsk Industri har ikke skjønt konsekvensene

Are Tomasgard, som også sitter i LO-ledelsen, tror ikke arbeidsgiverne i Norsk Industri har skjønt konsekvensene av en streik i den elektrokjemiske industrien.

-Denne streiken får svære økonomiske konsekvenser for arbeidsgiverne, som jeg tviler på at de har forstått, sier Tomasgard og understreker at Industri Energis krav om lokal aksjonsrett er noe som burde vært innfridd allerede.

Are Tomasgard holder appell foran de streikende i Kristiansand. Foto: Atle Espen Helgesen

Cay Nordhaug slår fast at Industri Energi helst skulle unngått å være i denne situasjonen, men understreker at forbundets forhandlingsdelegasjon strakk seg langt for å finne en løsning uten streik, men at arbeidsgiverne ikke viste vilje til å komme de i møte.

-Tillitsvalgte på elektrokjemisk overenskomst begynte å snakke om at det trengs lokal aksjonsrett allerede i 2016, og dette ble protokollert i oppgjørene i 2018 og 2020. I år var tiden inne for å sette makt bak kravet.

-Medlemmene våre er motivert for å streike lenge for dette kravet og de ser at det er helt nødvendig med lokal aksjonsrett for at de skal få sin rettsmessige del av verdiskapningen og overskuddet i bedriftene, sier Nordhaug.

Støtter helhjertet opp om kravet

Hovedtillitsvalgte Alexander Andersen ved Nikkelverket og Jarle Karlsen ved Elkem Carbon er klare på at streikeviljen blant medlemmene er svært god. Ved Nikkelverket er 328 medlemmer tatt ut i streik, mens 46 medlemmer er tatt ut ved Elkem Carbon.

-Medlemmene våre støtter helhjertet opp om kravet vårt om lokal aksjonsrett. Og de stiller velvillig opp som streikevakter og tar selv en rekke initiativ for å holde streikeviljen og motivasjonen oppe. Samholdet er sterkt, forsikrer hovedtillitsvalgt Alexander Andersen ved Nikkelverket.

Han understreker at klubben skal gjøre alt den kan for å ta vare på medlemmene i en tøff tid med streik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik forsikrer de streikende ved Elkem Carbon at de har LOs fulle støtte. Foto: Atle Espen Helgesen

-Også hos oss er streikeviljen er på topp. Medlemmene er svært motiverte og stiller opp om kravene, sier Jarle Karlsen, hovedtillitsvalgt ved Elkem Carbon, som holder til i Fiskaa Industripark på vestsiden av Kristiansand.

Han sier det er stas å få besøk av selveste LO-lederen under konflikten og mener det bidrar til å motivere de streikende ytterligere.

– Det betyr mye å høre at vi har støtte fra så mange. Det betyr faktisk alt for oss, sier Karlsen.

Begge de tillitsvalgte sier at dialogen og samarbeidet med bedriftene under nedkjøringen av produksjonen har gått bra, tross noen utfordringer ved Elkem Carbon. -Det er viktig at vi ivaretar en god tone med ledelsen i bedriftene, selv om det er streik. For når streiken en gang er over, så skal vi fortsatt jobbe sammen, sier de.

Se bildegalleri: