LO-kongressen 2017: Støre gav garanti om flerbruksfartøy

Kjell Vestly fikk spurt Jonas Gahr Støre direkte om hva han vil gjøre for oljearbeiderne på flerbruksfartøy.
Kjell Vestly fikk spurt Jonas Gahr Støre direkte om hva han vil gjøre for oljearbeiderne på flerbruksfartøy.

onsdag 10. mai 2017

Klubbleder Kjell Vestly ved Oceaneering ba Jonas Gahr Støre om garantier for at oljearbeiderne på flerbruksfartøy skal omfattes av Arbeidsmiljøloven. – Arbeiderpartiet har et forslag til Stortinget om at ansatte på flerbruksfartøy også skal omfattes av Arbeidsmiljøloven. Nå tyder mye dessverre på at det ikke blir flertall i Stortinget, men blir det et regjeringsskifte til høsten, vil vi naturligvis fremme saken på nytt, sier Jonas Gahr Støre.

Onsdag fikk Vestly muligheten til å spørre spørsmålet direkte til Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre foran en fullsatt LO-kongress. Støre og LO-leder Gerd Kristiansen hadde nettopp holdt sine innlegg om den politiske situasjonen i Norge.

– Når jeg gjør jobben min om bord i et skip, er min arbeidsplass utenfor norsk lov.Sammen med flere tusen andre oljearbeidere gjelder ingen norsklov der jeg og mange av Industri Energis medlemmer jobber. Se for dere en arbeidshverdag uten verneombud. Uten et tilsyn å ringe til. Ringevaktkontrakter der du ikke har peiling på om du får jobb neste tur i havet.Tenk deg en arbeidsplass der du kan få fyken for å si ifra om farlige forhold eller kritikk.Tenk deg at enkollegapå arbeidsplassen din omkommer, og så skal Bahamas sitt arbeidstilsyn etterforske ulykka! Norsk politi blir stoppa, og får ikke komme om bord.Dette er den brutale virkeligheten på norsk sokkel. Jeg snakker om oljearbeiderne på flerbruksfartøy, sier Vestly.

Stortinget stemmer 23. mai

– Det føles absurd. Året er 2017 og vi ber om at oljearbeiderne på flerbruksfartøy skal omfattes av arbeidsmiljøloven.

– Vi berom en lov. Berom at oljearbeidere skal få et verneombud.Vi er fra ulike nasjoner, ulike bedrifter og veldig forskjelligeansettelsevilkårog arbeidstidsordninger. Det som er like absurd, er at Norsk olje og gass, høyre og FrP setter en prislapp på sikkerheten på norsk sokkel.Samtidig som at alle i festtalene sine sier at sikkerhet er prioritert nummer én.

– Jeg setter pris på at Jonas Gahr Støre ville treffe oss. Vi som kjenner dettepå kroppen.Ikke bare forbundstopper, men at hanBA SPESIELTom å få treffe dem som jobber ute i Nordsjøen. For å høre våre historier. Det gjorde inntrykk. Takk, JonasGahr Støre. Det er mange som setter pris på det.Vi satte pris på at du ville fikse dette umiddelbart og tok saken til stortinget. 23. mai skal stortinget stemme. Vi vet enda ikke om vi får flertall.

– Men det folkene mine lurer på er om du kan gi et klart svar på at du vil fikse dette om du blir statsminister? At du hører på oss? At vi skal slippe å stå i 2017 å tigge om en vernelov? Tigge om et oppsigelsesvern for de om bord? Tigge om å få rett til å varsle? Tigge om sikkerhet? Kan du vær snill å si noe om det, Jonas? Kan jeg få et klart budskap med meg ut i havet?

Jonas Gahr Støre repliserte til Kjell Vestli at han kjente godt til saken, og at han satte pris på å møte oljearbeiderne. Videre at han også fikk bred orientering på landsmøtet til Industri Energi.

– Arbeiderpartiet har et forslag til Stortinget om at ansatte på flerbruksfartøy også skal omfattes av Arbeidsmiljøloven. Nå tyder mye dessverre på at det ikke blir flertall i Stortinget, men blir det et regjeringsskifte til høsten, vil vi naturligvisfremme sakenpå nytt, sier Jonas Gahr Støre.