LO i Norge og Sverige krever økonomisk kompensasjon til grensependlerne

onsdag 24. februar 2021

Regjeringa må ta ansvar og sørge for økonomisk kompensasjon til de rammede grensependlerne. Det er ansvarsfraskrivelse å vise til partene i arbeidslivet, skriver LO Norge og LO Sverige i en felles uttalelse.

Regjeringenstengte 29. januar grensen til Norge for å hindre smitteimport. Den stengte grensen hindrer arbeidere som bor i Sverige å komme seg på jobb i Norge. Fra slutten av januar har flere tusen opplevd en uverdig situasjon uten inntekt.

Nestleder Terje Valskår i Industri Energi har krevd at regjeringen må ta ansvar og sørge for økonomiske støtteordninger for dagpendlerne.

-Da arbeidsgiverne hadde behov for støtte, trådde regjeringen til og etablerte støtteregimer. Grensependlerne er dagpendlere som nå er utestengt fra å reise på jobb, og uten rett til inntekt eller støtte. Regjeringen må nå ta ansvar og sørge for økonomiske støtteordninger for dagpendlerne, sier Valskår.

Onsdag kom LO Norge og LO Sverige med følgende en felles uttalelse:

«Siden 1954 har vi hatt en overenskomst om et felles nordisk arbeidsmarked. Dette har gavnet alle de nordiske landene, ikke minst Norge og Sverige.Den norske regjeringens beslutning om å stenge grensene uten å ta ansvar for grensependlerne, er en alvorlig trussel mot dette samarbeidet.

En grunnstein i den nordiske modellen er at arbeidstakere skal ha trygghet for jobben. Vi har rettigheter og et offentlig sikkerhetsnett som trer inn når arbeidstakere ikke kan jobbe på grunn av arbeidsledighet eller sykdom. Vi har samordnet rettighetene slik at man både skal kunne flytte fra ett nordisk land til et annet, og å kunne bo på den ene siden av grensen selv om jobben er på den andre.

I Norden fungerer dette bra i de fleste grenseregioner. Men med de stengte grensene har situasjonen forandret seg dramatisk for tusenvis av mennesker. Man kan ikke lenger pendle mellom Norge og Sverige uten å ha et samfunnskritisk yrke. Nå står grensependlerne på bar bakke uten inntekt. Så lenge de ikke kommer seg på jobb får de ingen lønn. Og så lenge de ikke er sagt opp, har de ikke krav på arbeidsledighetstrygd. Samtidig skal de betale husleie og lån og sette mat på bordet.

Den norske regjeringen har henvist til at partene i arbeidslivet burde løse dette ved å gi samme økonomiske kompensasjon som permitterte. Men de som er rammet er ikke permitterte. De har blitt utsatt for noe som kan sammenlignes med en ren lock-out av de styrende i Norge»skriver 1. nestleder i LO Sverige Therese Guovelin, og Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO Norge i den felles uttalelsen.