LO er i streik: Står på kravet om økt kjøpekraft

– LO krever økt kjøpekraft for alle sine medlemmer og et løft for de lavlønte. NHO har valgt å avvise våre krav og sender dermed landet ut i streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO sa søndag ettermiddag nei til riksmeklerens skisse, da denne ikke tok opp i seg LOs krav. Dermed er det brudd i meklingen mellom LO og NHO, og cirka 23 000 LO-medlemmer tas ut i streik fra mandag morgen, klokken 0600. Av disse er 2961 medlemmer i Industri Energi.

Blant bedriftene som tas ut i første streikeuttak er Ekornes, Lærdal Medical, Jotun, Norcem, Nor Tekstil, Shawcor, Bilfinger, Orkla Home & Personal Care, Faun Pharma, Nordic Pharma, Preplast, Logent Warehousing, Home Brands, Vipo, Protan, Poly Hars, Bewi, Hydro Aluminium og Speira.

Streiken trappes opp på fredag

Streiken trappes opp fredag og ytterligere 1308 Industri Energi-medlemmer tas ut. Da vil totalt cirka 38 500 LO-medlemmer være i streik.

Her er listen over LOs andre streikeuttak.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er tydelig på at streiken er ene og alene NHOs ansvar.

-Vårt hovedkrav er økt kjøpekraft for alle våre medlemmer. Det var NHO ikke villig til å innfri. Topplederne har bevilget seg store lønnstillegg, men velger å avspise norske arbeidstakere med smuler. Vi er klare for å streike så lenge det kreves, sier hun.

LO står på hovedkravene

LOs hovedkrav er å sikre økt kjøpekraft, motvirke lavlønn og prioritere likelønn. De ansatte skal ha sin andel av verdiskapingen.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, er del av LOs forhandlingsutvalg. Han sier det er kampglød i LO-familien og sterk oppslutning om hovedkravene i lønnsoppgjøret.

– Vi skal ha vår del av verdiskapingen, sier Alfheim.

To år på rad har flertallet av arbeidstakerne opplevd at prisveksten har vært høyere enn lønnsveksten, og det siste året har arbeidstakernes andel av verdiskapningen falt. Dette er en utvikling som må snus.

– Er det en ting vi har fått godt dokumentert så er det at det er god lønnsevne i norske bedrifter. Vi har sett en eksplosjon i lederlønninger og bonusordninger. Det er provoserende at NHO sier nei til et rettferdig krav, som vil sikre at norske arbeidstakere får sin rettmessige andel av verdiskapningen.

Praktisk informasjon

Er du medlem i en bedrift som er tatt ut i streik og har spørsmål, vent på informasjon fra din lokale fagforening.

Les hvordan du skal forholde deg til streik i streikeheftet vårt her.

Er du tillitsvalgt og lurer på noe i forbindelse med streiken, når du streikekomiteen vår på streik@industrienergi.no

Streiketelefon: 22 92 06 41

Følg med på www.lo.no og www.industrienergi.no for oppdatert informasjon.

Fakta:

Streiken omfatter 185 000 LO-medlemmer i privat sektor (NHO-organiserte bedrifter).

Fra mandag morgen tas 22 947 LO-medlemmer ut i streik.

Streiken trappes opp fredag. Da utvides streikeuttaket med ytterligere 15 509 medlemmer.

Dermed vil 38 000 LO-medlemmer fra fredag vil være tatt ut i streik.