LO anker dom i Arbeidsretten til Høyesterett

Ommund Stokka, områdeleder i Industri Energi.
Ommund Stokka, områdeleder i Industri Energi.

tirsdag 13. oktober 2020

-Vi er fornøyd med at LO anker arbeidsrettsdommen i den såkalte Tios-saken til Høyesterett, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Arbeidsrettens flertall ga 24. september NHO medhold i arbeidsrettssaken mot LO/Industri Energi. Mindretallet støttet Industri Energi.

Arbeidsrettens avgjørelser kan som hovedregel ikke ankes. Likevel mener LO og Industri Energi at grunnlaget i saken ikke hører inn under Arbeidsrettens domsmyndighet. LO anker derfor dommen til Høyesterett.

– Arbeidsretten tar stilling til hvilken tariffavtale som skal anvendes i Tios, og treffer en avgjørelse som Arbeidsretten ikke har kompetanse til å gjøre. Vi er derfor fornøyd med at LO er har valgt å anke dommen til Høyesterett, sier Stokka.

Les mer:

Selskapet Tios med symbolsk angrep på Industri Energi

Siste ord er ikke sagt i Tios-saken