LO-advokatene svarer på arbeidsrettslige spørsmål relatert til koronaviruset

mandag 16. mars 2020

LO-advokatene har på sin Facebook-side samlet svar på arbeidsrettslige spørsmål som er relatert til koronaviruset.

LO-advokatene har hele tiden oppdatert informasjon om aktuelle rettslige spørsmål i forbindelse med med koronaviruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare – så langt de har kapasitet.

Du finner en rekke spørsmål og svar på LOs nettsider.

Bli med iLO-advokatenes FB-gruppe.