Landsstyremøtet er blitt en mer spennende og interessant møtearena

Industri Energi gjennomførte landsstyremøtet på Sola denne uka på en ny og helt annerledes måte enn tidligere. -Det gjør vi fordi vi vil markere dette som en mer interessant møtearena, forklarer forbundsleder Frode Alfheim.

Desembermøtet for landsstyret har tradisjonelt vært et møte der man samles for å godkjenne budsjett og arbeidsplan for det neste året. Disse møtene har vanligvis vært unnagjort på et par timer.

-Det har vært et sterkt ønske om å gjøre landsstyremøtet til en viktigere og mer interessant møtearena. Derfor tar vi nå grep, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Forbundsleder Frode Alfheim innledet Industri Energis landsstyremøte. Foto: Atle Espen Helgesen

Årets landsstyremøte, som foregikk på Sola 13-14. desember, ble derfor utvidet til en lunsj- til lunsj-samling, der det i tillegg til de ordinære landsstyresakene ble satt av betydelig tid til faglig påfyll.

Blant annet ble det gitt en grundig gjennomgang av forbundets organisasjon og målsettinger for 2023.

-Vi setter i gang et organisasjonsoffensiv. Dette blir en av hovedsatsingene for Industri Energi i 2023, fordi dette er avgjørende å styrke oss på arbeidsplassene og for å utvikle overenskomstene, sa andre nestleder Ommund Stokka.

Han viste til at Industri Energi består av mange ulike mennesker og vi skal være et godt forbund for alle. – Vi ønsker mange gode debatter om organisasjonsarbeidet framover, både i arbeidsutvalget, forbundsstyret og landsstyret, sa Stokka.

Orienterte om FLT-prosessen

Forbundsleder i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Ulf Madsen, var invitert for å orientere om deres forbund og prosessen som er startet rundt en mulig sammenslåing med Industri Energi.

-Det var et overveldende stort flertall på vårt landsmøte som stemte for at vi skal fortsette denne prosessen. Det gjør at vi kan jobbe videre med planen om å slå forbundene sammen til et stort og slagkraftig forbund med 77.000 medlemmer, sa Madsen.

Tidligere ambassadør Øyvind Nordsletten fortalte om Ukrainas historie. Foto: Atle Espen Helgesen

Deretter holdt Norges tidligere ambassadør Øyvind Nordsletten i Russland og Ukraina et engasjerende innlegg om Ukraina og landets historie. Før mangeårig leder i forbundets kontrollkomité, Leif Harall Salomonsen, ble takket av etter å ha vært medlem av kontrollkomiteen siden sammenslåingen i 2006 og snart 39 år som tillitsvalgt i forpleiningen.

Streiken har styrket forbundet

På dag to av landsstyremøtet gikk Cay Nordhaug og Ommund Stokka i forbundsledelsen gjennom årets streik i elektrokjemisk industri.

-Med streiken har vi tatt et viktig første steg for å sikre lokal sanksjonsrett i de lokale forhandlingene på denne overenskomsten, sa de.

Ommund Stokka og Cay Nordhaug gjennomgikk årets streik. Foto: Atle Espen Helgesen

De viste også hvordan forbundet har fulgt opp de tillitsvalgte som sto i streiken.

-Streiken har gitt oss mye verdifull erfaring med tanke på eventuelle framtidige streiker. Og vi ser at det lokale samholdet økte betraktelig under streiken. Samtidig har vi styrket oss som forbund og gjort arbeidsgiverne mer bevisst på vår største overenskomst, sa nestleder Stokka.

Forfatteren av bøkene «Streik» og «Tillitsvalgt», Jonas Bals, fortalte så om rollen som tillitsvalgt, arbeiderbevegelsens historie og fagbevegelsens rolle og utfordringer i dag, før spesialrådgiver Snorre Skjevrak avsluttet landsstyremøtet med en grundig orientering rundt dagens kraftsituasjon i Norge.

-Norge er det eneste landet i Europa som har fullstendig statlig kontroll over energiressursene og vi har Europas rauseste strømstøtteordning. Det er ingen som har stukket av med kraften vår. Det er bare vi som bruker mye mer strøm enn før. Dette forbruket vil fortsatt øke, da må vi produsere mer kraft og bygge ut mer nett, sa han.

Se bildegalleri fra landsstyremøtet: