Kritisk til delprivatisering av Statkraft og salg av GIEK Kredittforsikring

Barbro Auestad, områdeansvarlig i Industri Energi, la frem forbundets synspunkter på Eierskapsmeldingen – bærekraftig verdiskapning.
Barbro Auestad, områdeansvarlig i Industri Energi, la frem forbundets synspunkter på Eierskapsmeldingen – bærekraftig verdiskapning.

tirsdag 28. januar 2020

Statlig eierskap i industrien har sikret fellesskapet enorme inntekter og nasjonal kontroll over kritisk viktige industrier, sier områdeansvarlig i Industri Energi Barbro Auestad. Industri Energi er kritisk til delprivatisering av Statkraft og avvikling, helt eller delvis salg av GIEK Kredittforsikring. Dette poengterte Auestad med under høringen av Eierskapsmeldingen på Stortinget tirsdag 28.januar.

-Statens direkte eierskap i selskaper sikrer bærekraftig verdiskapning, sier hun.

Det statlige eierskapet i Statkraft blir brukt som virkemiddel for å sikre råderetten over en av landets store naturressurser vannkraft, og vil bli viktig i fremtidig utbygging av ny fornybar kraft.

-Industri Energi ønsker at Statkraft fortsatt skal være et ledende kompetansemiljø innen kraftutbygging og utvikling av fornybar energi i Norge. Statens eierskap har bidratt, og bør bidra til det også i framtida. Derfor er vi kritisk til å åpne for delprivatisering av statens eierskap i Statkraft, eller en modell der selskapet omgjøres til et driftsselskap, og eierskapet til vannkraftressursene formelt overføres til staten, sier Auestad.

 

 

GIEK Kredittforsikring

Under høringen fremholdt hun også følgende:

Industri Energi er imot avvikling, hel eller delvis salg av GIEK Kredittforsikring.GIEK Kredittforsikring dekker en viktig rolle ved å sikrer kundefordringer i og utenfor Norge og tilby kortsiktige garantier på opptil to år.

I en tid der verdenshandelen er usikker så bidrar GIEK Kredittforsikring til å sikre handelen. Dette er viktig for å norske bedrifter og bidrar til å sikre arbeidsplasser generelt og spesielt arbeidsplasser og bosetning i distriktene.

Men med et hardere klima i handelspolitikken bør staten heller styrke enn svekke ordningen. Vi ser et betydelig potensiale for vekst, men det må da gjøres grep får å styrke ordningen og til å gjøre ordningen mer kjent. Skaper- og inovasjonskraften er stor i norsk næringsliv og vi ser flere og flere nye bedrifter med spennende produkter og tjenester for eksport. Dette og uroen i verdenshandelen er slik vi ser det sterke argumenter imot avvikling, hel eller delvis salg av GIEK Kredittforsikring.

 

 

Arild Theimann, spesialrådgiver og områdeansvarlig Barbro Auestad i Industri Energi er klar til høring på Stortinget om Eierskapsmeldingen- bære kraftig verdiskapning.ng
Arild Theimann, spesialrådgiver og områdeansvarlig Barbro Auestad i Industri Energi er klar til høring på Stortinget om Eierskapsmeldingen- bære kraftig verdiskapning.ng

– Vi mener regjeringen må drive en aktiv nærings- og industripolitikk som sikrer at fellesskapet eier kritisk infrastruktur og viktige naturressurser, sier hun.

Enorme inntekter

For Industri Energi er det viktig å påpeke at statlig eierskap i industrien har sikret fellesskapet enorme inntekter og nasjonal kontroll over kritisk viktige industrier. Statlig eierskap har ikke gått på bekostning av konkurranse, snarere tvert imot. Equinor, Statkraft og Hydro er gode eksempler på dette.

Et statlig eierskapet er viktige for å beholde og styrke kompetansemiljøer som ellers står i fare for å flytte til utlandet. Statlig eierskap er også viktig for nasjonal forankring av strategiske bedrifter innenfor strategiske næringer.

Industri Energi er det fjerde største forbundet i LO. Og vi organiserer ansatte innen olje-, gass- og landindustri.

Vi organiserer ansatte i flere selskaper hvor staten har eierskap, som eksempel Equinor, Norsk Hydro, Yara International og Gassco. Virksomhetene våre medlemmer jobber i står for 85% av eksportverdien fra Norge, sier Barbro Auestad.