Krever kompensasjon for koronatest på fritiden

Industri Energi krever kompensasjon for tiden medlemmer har brukt på å ta koronatest i forkant av arbeidsreiser.

LO og Industri Energi møter 28. og 29. april arbeidsgiverorganisasjonen Norges Rederiforbund og flere av medlemsbedriftene deres i Arbeidsretten.

Saken dreier seg om at oljearbeidere i syv bedrifter ikke fikk teste seg hjemme i forkant av utreise, men ble pålagt å komme seg til utreisested i forkant, for å teste seg der.

-Vi er av den klare oppfatning at slik testing skal kompenseres for, sier forbundssekretær Jørn Erik Bøe i Industri Energi.

Industri Energi sendte stevning i fjor høst og synes det er greit at Safe nå har bedt om å være partshjelp i saken vår.

Det er LO-advokat Anne Lise Rolland som skal føre saken.