Krever at regjeringen stopper nedbygging av flytilbud i distriktene

fredag 21. august 2020

– Nedleggelser av rutetilbud og kortbaneflyplasser er uaktuelt, det må regjeringen stoppe, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Widerøe varsler kutt i rutetilbud

Foto: Widerøe
Foto: Widerøe

Da koronakrisen førte til betydelig svikt i antall passasjer i luftfarten, kom regjeringen med hjelpetiltak som skulle sikre at viktige distriktsruter ble opprettholdt. Disse tiltakene utløper snart, som følge av dette melder Widerøe i en pressemelding at de vil kutte i rutetilbudet ved destinasjonene Skagen, Vadsø, Kirkenes, Florø og Hovden.

– Industri og næringsliv kjemper for sin eksistens gjennom koronakrisen, for både dem og folk som bor i distriktene er Widerøe sine flyruter ekstremt viktige. Det er helt uakseptabelt dersom det nå skal gjøres dramatiske kutt i dette tilbudet, slik Widerøe legger opp til, sier Alfheim.

Ber samferdselsministeren ta grep

Mange av Industri Energis medlemmer er avhengige av disse rutene, både som privatpersoner og gjennom industribedriftene de jobber i. Alfheim mener samferdselsministeren må ta grep.

– Samferdselsministeren må gi dette arbeidet høyeste prioritet, her holder det ikke bare med gode ord om hvor viktig Widerøe er i distriktene, verktøykassa må stå åpen, slik at flyene forblir i trafikk gjennom det langstrakte landet vårt!

Forbundslederen mener også det er på tide å skrote flypassasjeravgiften regjeringen innførte fra sommeren 2016.

– Jeg mener tiden er moden for å skrote flypassasjeravgiften. Avgiften påfører både bedrifter og vanlige folk som er avhengige av flytilbudet store ekstrautgifter, og nå ser vi at den helt konkret rammer distriktene, det må regjeringen ta innover seg.

Ekspertutvalg vil legge ned flyplasser. Alfheim mener vi heller må utvikle dem.

Forbundsleder i Industri Energi, er opprørt over nyheter om kutt i rutetilbud og forslag om å stenge flyplasser. Foto: Atle Espen Helgesen, Industri Energi
Forbundsleder i Industri Energi, er opprørt over nyheter om kutt i rutetilbud og forslag om å stenge flyplasser. Foto: Atle Espen Helgesen, Industri Energi

Tidligere denne uken ble det også kjent at et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler å legge ned flyplasser på kortbanenettet. Saken har vakt sterke reaksjoner, også hos Alfheim.

– Tidspunktet for dette forslaget kunne knapt vært verre! Samtidig som industrien kjemper for sin eksistens gjennom koronakrisen, så foreslår det regjeringsoppnevnte utvalget å stenge flyplasser og ruter som er selve blodårene for transport i distriktene, det er så man ikke tror det man hører.

Alfheim mener regjeringen må avvise forslaget og heller fokusere på hvordan kortbaneflyplassene kan bidra til utvikling av ny teknologi og lavere utslipp fra luftfarten.

– Selv om jeg ser det helt urealistisk å legge ned kortbaneflyplasser nå, så må regjeringen raskt komme på banen og bekrefte at det ikke er aktuelt, for ikke å skape ytterligere utrygghet.

– I stedet for å legge ned kortbaneflyplasser, bør vi heller snakke om hvordan vi kan utvikle dem. Kortbanenettet kan for eksempel være et glimrende utgangspunkt for å komme i gang med elektrifisering av luftfarten. Det vil være både god klimapolitikk og god distriktspolitikk.