Vi krever å delta alle steder der helikoptersikkerheten blir utformet

Henrik Fjeldsbø (tv) og Jake Molloy diskuterte helikoptersikkerhet i Aberdeen forrige uke. Foto: Atle Espen Helgesen
Henrik Fjeldsbø (tv) og Jake Molloy diskuterte helikoptersikkerhet i Aberdeen forrige uke. Foto: Atle Espen Helgesen

mandag 13. juni 2016

-Vi som representerer passasjerene må få være tilstede der det blir fattet beslutninger som angår våre medlemmers sikkerhet, sier helikopterekspertene Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi og Jake Molloy i britiske RMT.

Industri Energi og det britiske oljearbeiderforbundet RMT krever nå fast plass i den internasjonale organisasjonen HeliOffshore som ble etablert i 2014. Denne organisasjonen har som hovedmål å jobbe for økt helikoptersikkerhet gjennom utveksling av beste praksis, teknologiutvikling og felles standarder.

-HeliOffshore diskuterer saker som er avgjørende for helikoptersikkerheten i Nordsjøen, uten at fagbevegelsen får være representert. Det kan vi ikke godta. Derfor krever vi at det åpnes for at norsk og britisk fagbevegelse får fast deltakelse i dette organet, sier Henrik Fjeldsbø (Industri Energi) og Jake Molloy (RMT).

Vi vet hvor skoen trykker

De to helikopterekspertene slår fast at oljearbeiderforbund i Norge og Storbritannia må være direkte involvert i alle samarbeidsorganer som tar beslutninger som angår medlemmenes sikkerhet.

-Det er vi som representerer passasjerene. Det er vi som vet hvor skoen trykker. Oljeselskaper, helikopterprodusenter og helikopteroperatører er representert i HeliOffshore. Da er det naturlig at vi deltar på samme vilkår. HeliOffshore trenger å høre passasjerenes synspunkter, sier de.

Henrik Fjeldsbø slår fast at fagforbundene kan gi viktige innspill som operatørene vanskelig kan få fra andre steder.

-Vi får innspill fra flere yrkesgrupper som vi representerer, både i offshoreindustrien og i helikopterselskapene. Passasjerenes opplevde sikkerhet må vektlegges i sikkerhetsarbeidet. Våre medlemmer kan gi verdifulle bidrag både til oljeselskapene som kjøper tjenesten, helikopterselskapene som leverer tjenesten og produsentene som designer helikoptrene.

-Det er avgjørende at det er ordentlig dialog og reell tillit mellom partene, sier Fjeldsbø.

Europeisk sikkerhetsarbeid

Molloy og Fjeldsbø legger vekt på at HeliOffshore er sentralt i forhold til å gi innspill til europeiske luftfartsmyndigheter (EASA).

-Det har vist seg at det er svært vanskelig for fagbevegelsen å komme direkte i kontakt med EASA, som legger mye føringer for regleverksutformingen i europeisk luftfart. HeliOffshore er et rådgivende organ som blir lyttet til. Gjennom HeliOffshore mener vi det er mulig å få brukerperspektivet med i det europeiske regelverksarbeidet.

Industri Energi og RMT vil nå ta kravet om deltakelse i HeliOffshore gjennom de internasjonale føderasjonene ITF og IndustriAll som representerer 155 millioner industri- og transportarbeidere.

Diskuterte ulykken

Henrik Fjeldsbø og Jake Molloy gjennomgikk den norske havarikommisjonens foreløpige funn etter ulykken ved Turøy. Foto: Atle Espen Helgesen
Henrik Fjeldsbø og Jake Molloy gjennomgikk den norske havarikommisjonens foreløpige funn etter ulykken ved Turøy. Foto: Atle Espen Helgesen

Henrik Fjeldsbø og Jake Molloy diskuterte også den tragiske ulykken ved Turøy 29. april da de møttes i Aberdeen i forrige uke.

– Helikopterulykken ved Turøy har preget oss alle. Både vi som jobber i fagbevegelsen og ikke minst medlemmene våre er forferdet av TV-bildene fra ulykkesstedet, sier Molloy.

Han forteller at ulykken har skapt svært sterke reaksjoner blant britiske offshorearbeidere.

-Vi har mottatt uendelig mange reaksjoner fra medlemmene etter ulykken. RMT har samlet kommentarene i et eget dokument som nå er på 31 sider, opplyser han.

Molloy mener man må unngå forhastede spekulasjoner om årsaken til ulykken, men legger ikke skjul på at forbundet får svært mange klager på helikoptertypen EC225/H225 Super Puma.

-Vi har opplevd flere ulykker med Super Puma-helikoptre på britisk sokkel. Etter ulykken i Norge vil trolig mange oljearbeidere nekte å gå om bord i disse helikoptrene, hvis de noensinne kommer i luften igjen, sier Molloy.

Forståelig reaksjon

Henrik Fjeldsbø mener britenes reaksjoner på ulykken i Norge er forståelig.

-Det er forståelig at reaksjonene her borte er mye sterkere enn vi har sett i Norge, med bakgrunn i helikopterulykkene som har skjedd på britisk sokkel og den uroen britiske oljearbeidere i lang tid har hatt i forhold til Super Puma-helikoptre.

Fjeldsbø mener britene nå viser større vilje til å jobbe proaktivt i forhold til helikoptersikkerhet.

– Britene ønsker å se hvordan vi i Norge jobber med helikoptersikkerhet og utveksle erfaringer. Jeg tror dette kan bidra til enda tettere og mer regelmessig samarbeid mellom norsk og britisk fagbevegelse innen helikoptersikkerhet.

-Sammen kan vi sørge for at helikoptersikkerhet er topp prioritert i både oljeselskapene, hos helikopteroperatørene, myndighetene og internt i forbundene, sånn at helikoptersikkerhet i Nordsjøbassenget blir verdensledende, sier han.