Kraftig engasjement blant industriarbeidere mot NorthConnect-kabelen

Stort engasjement under markeringen mot NorthConnect utenfor Stortinget i dag. Foto: Atle Espen Helgesen
Stort engasjement under markeringen mot NorthConnect utenfor Stortinget i dag. Foto: Atle Espen Helgesen

mandag 9. mars 2020

 

Industri Energi og en rekke medarrangører demonstrerte mandag mot NorthConnect-kabelen utenfor Stortinget. – Vi krever at politikerne sier nei til denne utenlandskabelen som vil gi høyere strømpriser for industrien, sier Cay Nordhaug, hovedtillitsvalgt ved Nikkelverket i Kristiansand og leder av elektrokjemisk samarbeidskomité i Industri Energi.

NorthConnect søkte i 2017 om konsesjon for å bygge en kraftkabel mellom Sima i Hardanger og Peterhead i Skottland. Under dagens markering utenfor Stortinget sier hovedtillitsvalgt Cay Nordhaug at selskapene bak NorthConnect forsøker å lure folk.

-Det de holder på med her, er ikke kraftutveksling. Det er direkte eksport av vår nasjons hvite gull. Det er salg av våre verdier! Utlandskabelen er et direkte salg av norsk landbasert kraftforedlende industri. Og det finner vi oss faen ikke i, sier han i sin appell.

Nordhaug understreker at industrien i Norge er bærebjelken i velferdsstaten og at Norge som nasjon har ikke råd til å miste dette. – Verdiskapningen er mange ganger så lønnsom når vi foredler kraften til metall, sier han til stor applaus fra de frammøtte.

NorthConnect eies av de tre norske kraftselskapene Lyse Produksjon, E-Con Energi, Agder Energi og svenske Vattenfall.

 

Trenger nasjonal kontroll med kraften

Cay Nordhaug, hovedtillitsvalgt og leder av elektrokjemisk samarbeidskomité i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen
Cay Nordhaug, hovedtillitsvalgt og leder av elektrokjemisk samarbeidskomité i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

 

Nordhaug mener NorthConnect ikke bare vil ramme arbeidsplasser. -Men også våre hus, hjem og familier vil splittes opp. En skal ikke ta for gitt at industrihovedsteder i Norge som Årdal, Karmøy, Sunndalsøra eller Odda og Tyssedal vil være så mye som en flekk på kartet om ikke vi har de rammevilkårene som trengs for å drifte kraftforedlende industri i Norge, sier han.

– Kraften skal sørge for at det er varmt for alle i husene i vårt kalde land, og et råstoff som vi videreforedler i industriell produksjon. Ikke en vare som selges til høystbydende. Å gi fra seg Norges viktigste konkurransefortrinn, ved å knytte seg så tett til utlandet at vi får europeisk kraftpris, er direkte idiotisk. Vi trenger krafta vår selv når vi skal fortsette omleggingen til en grønn industri og et levesett som klimaet tåler. Det forutsetter at vi har full nasjonal kontroll på arvesølvet vårt, vannkraften, sier Cay Nordhaug.

 

Regjeringen må forholde seg til forliket

Forbundsleder Frode Alfheim (med armene i kryss) forventer at politikerne holder sine løfter. Foto: Atle Espen Helgesen
Forbundsleder Frode Alfheim (med armene i kryss) forventer at politikerne holder sine løfter. Foto: Atle Espen Helgesen

 

I et forliket i Stortinget om Acer-saken og EUs tredje energipakke for to år siden var man enig om å si nei til konsesjon til nye utlandskabler inntil det var gjort en grundig vurdering av de eksisterende utlandskablene.

-Vi forventer at politikerne ikke bryter dette forliket og sier nei til NorthConnect, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Saken er nå til behandling i Olje- og energidepartementet.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum (SP), Bjørnar Moxnes (Rødt), Audun Lysbakken (SV), samt stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi (Frp) og Nils Kristen Sandtrøen (Ap) var tilstede under demonstrasjonen utenfor Stortinget i dag. Samtlige politikere sa i sine appeller at de går imot bygging av NorthConnect-kabelen.

-Jeg forventer at de holder ord og sørger for det nødvendige flertallet på Stortinget for å sikre at kabelen ikke blir bygd, hvis regjeringen sier noe annet, sier Alfheim.

Regjeringspartiene og MDG var også invitert, men møtte ikke opp.

Alfheim viser også til at sekretariatet i LO i dag gikk enstemmig inn for å si nei til kabelen.

 

Kraftprisen er avgjørende for norsk industri

Ørjan Normann, leder i samarbeidskomiteen for aluminium, slår fast at NorthConnect vil gi industrien store ekstra kostnader. Foto: Atle Espen Helgesen
Ørjan Normann, leder i samarbeidskomiteen for aluminium, slår fast at NorthConnect vil gi industrien store ekstra kostnader. Foto: Atle Espen Helgesen

 

På et seminar på Kulturhuset i Oslo i forkant av demonstrasjonen slo leder i samarbeidskomiteen for aluminium, Ørjan Normann, fast at det er et «klokkeklart løftebrudd hvis det blir gitt konsesjon».

-Jeg trodde ikke at det skulle være mulig å komme i denne situasjonen etter at det ble røyket fredspipe i Acer-saken og kompromisset rundt det, sier han.

Normann sier at kraftpris er avgjørende for norsk industri og at ett øre i økt strømpris koster Hydro alene 170 millioner kroner i året.

-Totalt snakker vi trolig om en ekstraregning til industrien i Norge på 1,2 milliarder kroner per år, hvis NorthConnect blir bygd. Jeg blir derfor kraftig provosert når Energi Norge sier at vi har for mye kraft her i landet. Det blir nesten som å si at vi har for mye penger i banken. Derimot liker jeg tanken om kraftoverskudd i Norge, for da kan vi bruke dette til å utvikle norsk industri, til det beste for klima og økonomi, sier han.