Kraftfull demonstrasjon foran Stortinget for pensjon fra første krone

Foto: Trond Murvold Elstad. Industri Energi på plass foran Stortinget. Fra venstre: Espen Løken, Charlotte Dyrkorn, Nina Madsen, Jorid Tveita, Anne M. Jølstadengen og Ingrida Karosaite.
Foto: Trond Murvold Elstad. Industri Energi på plass foran Stortinget. Fra venstre: Espen Løken, Charlotte Dyrkorn, Nina Madsen, Jorid Tveita, Anne M. Jølstadengen og Ingrida Karosaite.

torsdag 8. november 2018

-Hele fagbevegelsen er krystallklar på at pensjon må gjelde fra første krone også i privat sektor, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

En kraftfull demonstrasjon samlet anslagsvis nærmere 1000 fagorganiserte foran Stortinget, torsdag 8.november.

Arbeiderpartiet og SV har fremmet et lovforslag i Stortinget om å endre dagens ordning, slik at pensjon skal gjelde fra første krone, uansett inntekt. LO har vært pådrivere i denne saken.

En av skjevhetene i dagens ordning er at man bare får opptjening for den delen av inntekten som overstiger 1G, det vil si 96.883 kroner, som er Folketrygdens grunnbeløp. Det betyr at en arbeidstaker som tjener oppunder 200.000 kroner bare får opptjening for halvparten av inntekten. Mens en som tjener nær 600.000 kroner får opptjening for fem av seks kroner de tjener.

Mobiliserer

-Vi mobiliserer fordi dette er en veldig viktig sak for mange lønnstakere i Norge. Og jeg opplever når jeg reiser rundt og treffer folk at det er veldig stor oppslutning om det, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik til Dagsavisen.

Det er 12 år siden Stortinget innførte reglene om Obligatorisk Tjenestepensjon (OP), som innebar at alle arbeidsgivere plikter å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.