Kontaktmøter mellom Industri Energi og arbeidsgiverforeningene

Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.
Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.

onsdag 18. mars 2020

Det har i dag vært et møte mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene som dekker olje- og gassområdet for å belyse de utfordringene tillitsvalgte og ledelse står i og behovet for at partene finner gode, felles retningslinjer å gi de lokale parter.

Mange opplever et stort press lokalt for å finne løsninger relatert korona-situasjonen, særlig aktuelt nå er arbeidstid, rotasjonsordninger, utvidet oppholdsperiode, permitteringer, permitteringsvarsel og praktisering.

– Industri Energi jobber aktivt for å avklare problemstillinger vi nå opplever i mange bedrifter og søker å avklare mange av disse i dialog med arbeidsgivernes organisasjoner, sier nestleder i Industri Energi Lill-Heidi Bakkerud.

Det skal holdes et nytt møte med arbeidsgiverne i morgen for å gå mer konkret inn i temaene og avklare hva som skal håndteres lokalt i bedriftene og hva som skal håndteres sentralt i organisasjonene.

Følg med på forbundets nettsider og Facebook for oppdatert informasjon.