Kollektiv søksmålsrett er en viktig del av verktøykassen vår

Kollektiv søksmålsrett er en uvurderlig viktig del av verktøykassen vår, mener leder av arbeidslivsavdelingen i Industri Energi, Erling Holmefjord.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte denne uka et lovforslag om kollektiv søksmålsrett på høring.

Kollektiv søksmålsrett innebærer at fagforeninger har adgang til å gå til søksmål ved ulovlig innleie. Det vil si at en enkelt arbeidstaker ikke behøver å ta den belastningen det er å gå til søksmål mot sin arbeidsgiver. Det anses som et sterkt virkemiddel i kampen mot sosial dumping, og arbeidslivskriminalitet.

Solberg-regjeringen fjernet denne retten i 2015.

For Industri Energi er det en svært viktig del av verktøykassa vår, sier leder i arbeidslivsavdelingen Erling Holmefjord til FriFagbevegelse.

– Det aller viktigste er at enkeltpersoner slipper å ta den store belastningen det er å gå til sak. Vi hadde noen saker før den ble fjernet, men ikke mange. Likevel benyttet vi oss av selve retten til å varsle at vi ville gå til sak i en stor grad. Det gir et mulighetsbilde og arbeidsgiveren er klar over at vi nå får denne muligheten igjen, poengterer han.

Les hele saken i Frifagbevegelse her.