Klare forventninger til det nye operatørselskapet Vår Energi

Adm. direktør Kristin Kragseth (fv), forbundsleder Frode Alfheim, hovedtillitsvalgt Martha Skjæveland og styreleder Phil Hemmens under arrangementet som markerte starten på Vår Energi.
Adm. direktør Kristin Kragseth (fv), forbundsleder Frode Alfheim, hovedtillitsvalgt Martha Skjæveland og styreleder Phil Hemmens under arrangementet som markerte starten på Vår Energi.

mandag 10. desember 2018

I sommer ble det kjent at Eni Norge og Point Resources fusjonerer og blir en av de største aktørene på norsk sokkel. Mandag er det nye selskapet Vår Energi en realitet. – Vi forventer et aktivt selskap som bidrar til å videreutvikle norsk sokkel i positiv retning, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi deltar mandag 10. desember på et arrangement i Stavanger som markerer starten for det nye selskapet Vår Energi. Alfheim mener fusjonen er bra både for selskapet, de ansatte og for norsk sokkel.

– Et sterkere selskap med mer kompetanse og større ressurser har bedre muligheter for vekst og utvikling. Det er positivt både for de ansatte og for den videre utviklingen av norsk sokkel, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Vår Energi har 800 ansatte, både på land og sokkel, etter sammenslåingen.

Vilje til å satse

Det nye selskapet viser vilje til å satse på norsk sokkel. Selskapet skal ifølge egne planer investere 65 milliarder kroner på sokkelen de neste fem årene, derav skal det bruke nesten fem milliarder til letevirksomhet.

Toppsjefen Kristin Kragseth har uttalt at selskapet også har ambisjoner om å kjøpe seg inn i lisenser og være med i minst ti nye utbyggingsprosjekter de neste årene.

Vår Energi er operatør for feltene Goliat, Marulk, Balder, Jotun og Ringhorne. Den daglige produksjonen er 180.000 fat oljeekvivalenter, men er ventet å vokse til 250.000 fat innen 2023.

Forbundsleder Frode Alfheim er positiv til planene, men påpeker at selskapet må levere i forhold til letevirksomheten, hvis det skal nå ambisjonen om å være en av de store aktørene på sokkelen.

– Vår Energi må drive aktiv leting som igjen må resultere i nye feltutbygginger, sier han.

Flere faste ansettelser

Alfheim understreker at det er viktig for Industri Energi å bistå medlemmene i sammenslåingsprosessen.

– Vi kan dessuten vise til et godt samarbeid med Eni for å få flere faste ansettelser i selskapet. Det er noe vi vil jobbe videre med, til nytte for begge parter, sier Alfheim.

Hovedtillitsvalgt i Industri Energi i Eni Norge, Martha Skjæveland, har tidligere uttalt at klubben er opptatt av å sikre gode og ryddige prosesser. – Vi ser frem til videre samarbeid og utvikling i et selskap som så tydelig vil satse på norsk sokkel, sier Skjæveland.