Klar beskjed fra Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide: NorthConnect skal ikke bygges, ikke nå og ikke i fremtiden

NorthConnect-kabelen skal ikke bygges. Illustrasjonsfoto
NorthConnect-kabelen skal ikke bygges. Illustrasjonsfoto

tirsdag 21. april 2020

Den omstridte NorthConnect-kabelen var tirsdag tema for et videomøte mellom samarbeidskomiteene for elektrokjemisk og aluminium med Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet. De tillitsvalgte som var med på møtet fikk tydelige løfter om at NorthConnect ikke skal bygges, og at det heller ikke er aktuelt å diskutere flere utenlandskabler før det er høstet erfaringer med de som allerede er under utbygging.

Stortinget skal debattere den omstridte NorthConnect-kabelen førstkommende torsdag. Dette har vært et hett tema blant Industri Energis tillitsvalgte og medlemmer. Det er spesielt Arbeiderpartiets posisjon i saken som diskuteres, og hvorvidt deres standpunkt vil føre til at NorthConnect skrinlegges. Styret i Samarbeidskomiteen for elektrokjemisk og lederne av foreningene i Samarbeidskomiteen for aluminium og forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, tok derfor initiativ til et møte med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og energipolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, for å få løfte inn det store engasjementet de opplever blant sine medlemmer, og for å få klarhet i hva Arbeiderpartiets standpunkt betyr.

Alfheim innledet møtet med å fortelle om det historiske bakteppet for saken, og at det er en stor utålmodighet knyttet til at det har gått lang tid siden Arbeiderpartiet var med på avtalen som skulle stoppe NorthConnect, samt endre energiloven slik at den lukker døren for at kommersielle aktører skal kunne få konsesjon til å eie og drifte utenlandskabler.

Leder for Samarbeidskomiteen for elektrokjemisk, Cay Nordhaug, viste til at det er et heftig engasjement ute på arbeidsplassene for denne saken, der mange er usikre på hva som nå skjer med kabelen. – Vi må være krystallklare på at NorthConnect ikke skal bygges, og det er det vi etterspør en avklaring på fra dere, sa Nordhaug.

Leder for Samarbeidskomiteen for aluminium, Ørjan Normann, fulgte opp med å si at han godt forstår at det skaper usikkerhet når noen partier vil avslå konsesjonssøknaden nå, mens Arbeiderpartiet vil forholde seg til avtalen de har inngått med et flertall av Stortinget. – Vi må ha svar i dag, og de må være klokkeklare, sa Normann.

– Ørjan og Cay spiller opp til debatt på en god måte, og jeg ønsker å gi så klare svar som mulig, innledet Støre. I forbindelse med behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke i 2018 inngikk Ap en avtale med et bredt flertall i Stortinget om at det skulle høstes erfaringer med de kablene som er under bygging, før nye kan vurderes, og at energiloven skal endres slik at den ikke åpner for at kommersielle aktører skal kunne eie og drifte utenlandskabler.

– Avtalen sikrer at NorthConnect ikke får konsesjon og ser dagens lys. Jeg er stolt av at vi fikk til det! La meg være tydelig: det blir ikke kabel, sa Støre. På spørsmål om hvorfor Arbeiderpartiet ikke stemmer for representantforslaget på Stortinget om å instruere regjeringen til å avslå konsesjonssøknaden svarer Støre slik «Det sterkeste vernet mot at NorthConnect skal få konsesjon ligger i avtalen vi har inngått. Gjennom den binder vi opp et stort flertall i Stortinget. Dersom vi bryter avtalen, så åpner vi også for at Høyre kan gjøre det samme, da har vi ingen garantier mot kabelen, uansett hva vi ville stemt på torsdag».

Eide redegjorde for den politiske prosessen og forsikret om at Arbeiderpartiet kan love at NorthConnect ikke skal bygges: «Vi har sørget for at et flertall i Stortinget på torsdag vil be regjeringen umiddelbart gjennomføre endringen av energiloven, og da har vi stoppet NorthConnect på varig basis». – Jeg vil også minne om det historiske bakteppet her: vi fikk gjennomslag for at det ikke skal bygges nye kabler før vi har høstet erfaringer med de som allerede er vedtatt, det gjelder uansett hva de heter. Dette ble til gjennom samtaler med fagbevegelsen og det er jeg stolt av, sa Eide.

Måten man regner samfunnsøkonomien i konsekvensanalysen av utenlandskabler ble også diskutert. – Analysene tar ikke hensyn til industriens økning i kraftpris, det er ikke godt nok, sa Normann, noe også Nordhaug understreket. Eide svarte ut dette spørsmålet ved å si seg enig: «Jeg er helt enig med dere, det er ikke tilfredsstillende om samfunnsøkonomiske beregninger ikke også tar hensyn til virkninger av kabelen på industrien». – Fremover må vi også snakke om kabelpolitikken mer generelt. Det er uaktuelt med nye kabler uten at erfaringene viser et behov for det, per nå tror jeg svaret på det ville vært nei, la Eide til.

Mot slutten av møtet oppsummerte Støre med å love at han tar tilbakemeldingene på alvor: «Arbeiderpartiet skal være tydelige på at det ikke blir noe NorthConnect og at nye kabler ikke vil være aktuelt å diskutere på lang tid».

– Som leder av programkomiteen vår vil jeg også få invitere dere til et møte om videreutvikling av den viktige industrien dere representerer, sa Støre.

Svært gledelig at Stortinget setter endelig stopp for NorthConnect

Kraftig engasjement blant industriarbeidere mot NorthConnect