Karbonfangst og -lagring (CCS) må bli ivaretatt i statsbudsjettet

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

torsdag 5. september 2019

– Allerede i 2020-budsjettet må det bli gitt et klart signal på at investeringen skal komme, og at det er økonomisk handlingsrom til dette, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

– Alle budsjettlekkasjene tilsier at regjeringen begynner å få lite økonomisk handlerom. Vi må ikke komme i en situasjon hvor prosjektene er modne, men finansieringsevnen mangler, sier Alfheim.

Både Norge, Europa og verden for øvrig har gjennom Parisavtalen satt seg svært ambisiøse målsetninger for å redusere de globale klimautslippene. Karbonfangst- og lagring vil være et svært viktig virkemiddel dersom man skal ha noen som helst sjans til å nå disse målene.

– Det er ikke slik at vi har tid til å skyve prosjektet uendelig fram i tid. Klimaendringene er allerede i gang, og jo fortere vi kommer i gang med fangst og lagring av CO2, jo bedre vil det være for klimaet.

Alfheim understreker at fullskalaprosjektet ikke kan sees på som et rent klimaprosjekt.

– Det er også en gylden anledning til å ta lederskap industrielt og sikre oss førersetet i industriutviklingen på feltet. Lykkes vi med dette, har vi skapt oss et konkurransefortrinn som kan både stor verdiskaping og mange nye arbeidsplasser, sier Alfheim.

5. september er Olje- og energidepartementet og Europakommisjonen vertskap når en norsk europeisk høynivå-konferanse om karbonfangst og -lagring i Oslo.

– Nå må vi vise overfor norsk industri og Europa at vi mener alvor, understreker Alfheim.

Les også: «Riktige signaler fra regjeringen om karbonfangst- og lagring (CCS). Nå må trykket holdes oppe»