Kan olje- og gassnæringen nå klimamålene for 2030 og 2050?

Kan olje- og gassnæringen nå klimamålene for 2030 og 2050? Hvordan skal målene nås, hvor mye kraft trenger næringen, og er politikerne villig til å bruke de virkemidlene som trengs? Det skal vi forsøke å besvare når statusrapporten for 2024 legges frem 20. juni.

Olje- og gassindustrien i Norge lanserte i januar 2020 ambisiøse klimamål om å redusere utslippene til nær null i 2050 sammen med KonKraft-partnerne. I 2030 skal klimagassutslippene være halvert.

Hvert år rapporterer KonKraft på status knyttet til måloppnåelse både når det gjelder utslippsreduserende tiltak og status for utviklingen av lav- og nullutslippsløsninger, og nye verdikjeder som hydrogen, CO2 -fangst og –lagring og havvind. Statusrapporten som legges fram nå er den fjerde i rekken.

Det blir panelsamtale med:
Frode Alfheim, Industri Energi &FLT
Hildegunn T. Blindheim, Offshore Norge
Anniken Hauglie, NHO
Rederiforbundet

Energiminister Terje Aasland kommer for å motta rapporten.

For fysisk deltagelse. Meld deg på her.

Det serveres enkel lunsj og kaffe fra 10.30. Arrangementet er ferdig til klokken 12.00. 

Arrangementet blir også streamet på Facebook fra klokken 11.00.

KonKraft består av LO, NHO, Offshore Norge, Norsk Industri, IE&FLT, Fellesforbundet og Rederiforbundet.